Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 16
 New Law Reports 
Title Page No.
WEERESEKERA v. CARLINA 1
SELEMBRAM v. PERUMAL 6
KING v. PEIRIS 11
YATAWARA DISAWA v. LEKAMALAGE 14
KING v. PODISINNO 16
KEKULAWELA v. THE ATTORNEY GENERAL 19
COSTA v. LIVERA 26
UDUMA LEBBE v. UDUMA LEBBE 29
MEYAPPA CHETTY v. RAMANATHAN 33
GOVERNEMNT AGENT NORTH CENTRAL PROVINCE v. APPUHAMY 39
SILVA v. BABUNHAMY 43
ALWIS v. KUMARASINGHE 45
SILVA v. DINESHAMY 48
ABARAN APPU v. BANDA 49
MUDIYANSE v. BABDA et al. 53
SILVA v. SILVA 57
APPUHAMY v. BRAMPY 59
DINGIRIHAMY v. MUDALIHAMY 61
JAYASURIA et al v. SINNO APPU et al. 65
KEEGEL v. ASANA MARAKAR et al. 69
LEBBE v. THAMEEN 71
FERNANDO v. PERERA 73
SUMMANASARA UNNANSE v. SENEVIRATNA 77
BANDA v. CADER 79
APPUHAMY v. JULIHAMY et al. 83
MODDER v. PERERA 87
SILVA v. SILVA 89
MARTIN v. HATANA 92
NUKU LEBBE v. THAMBY 94
BOUSTEAD v. PERERA 97
RABOT et al v. NEINA MARIKAR et al. 99
FRASER v. DIAS 109
SILVA v. FERNANDO 114
MUDIYANSE v. APPUHAMY 117
ABEYASUNDARA v. HINNI HAMY 120
GUNASEKERA v. DISSANAYAKE 123
PIERIS v. HENDRIC SINNO 127
AGAR v. RANEWAKE 129
RAN MENIKA v. MUDALIHAMY 131
OMER v. FERNANDO 135
RAKI v. LEBBE et al. 138
WEERAKOON v. JURIS 144
RAMAN v. ISMAIL 148
SENEVIRATNE v. CANDAPPAPULLE 150
DIONIS v. SILVA 154
FERNANDO v. MIGEL APPU 157
CHARLES v. JANDRIS 159
THE COLOMBO ELECTRIC TRAMWAY CO. v. THE ATTORNEY GENERAL et al. 161
COLES v. CARUPPEN 198
SOYSA v. FERNANDO 201
APPUHAMY v. BANDA 203
PINGYAR v. VALLASAMY 205
HARMANIS v. AMARASEKERA 207
ELIATAMBY v. DAPADADU 209
ELYATAMBY v. VALLIAMMAI 210
JONKLAAS v. MUTTUSAMY 214
MOHAMADO v. SILVA 219
SOYSA v. RANASINGHE 222
TIMES OF CEYLON v. MARCUS 225
CORNELIS v. LORENSIA 229
AIYAMPILLAI v. VAIRAVANATHA KURRUKEL 231
DEHERAGODA v. ALWIS 233
BANDIRALA v. MAIRUMA NATCHIA 235
PALANIAPPA v. SINNATAMBY 236
APPUHAMY v. KIRI MENIKA 238
PALANIAPPA CHETTY v. DE MEL 242
BABAIHAMY v. DANCHIHAMY et al. 245
SOURJAH v. FALEELA 249
KING v. MENDIS 252
WANNIGASURIA v. SILVA 254
SAMICHI v. PIERIS 257
PALANIAPPA CHETTY v. DE JONG 271
ASSISTANT GOVERNMENT AGENT KEGALLA v. BANDA et al. 274
MANAKULARATNA v. WICKRAMANAYAKE 277
CRONING v. THE ATTORNEY GENERAL 280
LATCHIME v. JAMISON 286
MUTTURAMEN v. MASSILAMANY 289
PATHERUPPILLAI v. KANDAPPEN ET AL. 298
MOHAMADU v. ROWTER 301
SILVA v. SILVA 303
PERERA v. PELMADULLA RUBBER AND TEA Co., 306
MIRAMPILLAI v. PASSE & Co. 310
In re WIJESINGHE 312
SILVA v. SILVA 315
DAVID v. BELL 318
SPENCER v. RAJARATNAM 321
KANDAPPU v. SEGUNATHA 333
FERNANDO v. RAMANATHAN et al. 337
SOLAMALAY v. VYTILINGAM 353
WIRASINGHE v. RAJAPAKSE 356
PUNCHIRALA v. APPUHAMY 360
MARICAR v. ISMAIL 362
LUSHINGTON v. MOHAMADU 366
MOHAMADU v. HUSSIM 368
WIRASINGHE v. RUBEYAT UMMA 369
DE VOS v. BETT 373
SENERATNA v. SIRIWARDENE 376
UMMAH v. PATHUMMA 378
SETHUKAVALAR v. MUTTUVELU 381
ABDUL CAFFOOR v. MOHAMAD 383
APPUSINNO v. BALASURIYA 385
SENARATNA v. JANE NONA 389
SUBASERIS v. PROLIS 393
THE GOVERNMENT AGENT WESTERN PROVINCE v. THE ARCHBISHOP 395
LOWE v. FERNANDO 398
DHAMMAJOTI v. SOBITA 408
THE ATTORNEY GENERAL v. KALIYAMUTHU 411
WICKREMESINGHE v. WIJETUNGE 413
THE BANK OF BENGAL v. THE JAFFNA TRADING COMPANY 417
KHAN v. MARICAR 425
GOONARATNA v. FERNANDO 429
JORONIS APPU v. PERIS 431
TIMES OF CEYLON Co. v. LOW 434
BERNARD v. FERNANDO 438
SAIBO v. SAIBO 441
SAXTON v. WILSON 444
KING v. ABDUL RAHIM 449
SILVA v. FISCAL, SOUTHERN PROVINCE 451
SILVA v. BABUHAMY 453
KING v. PERERA 456
WICKRAMASEKERA v. DINGIRI BANDA 458
WIDYASEKERA v. DIAS 460
BODIA v. HAWADIA 463
WINTHROP v. MADASAMY 467
PERERA v. SILVA 474
FERNANDO v. PERERA 477
SENDIRIGAPITIYA v. DEMALAMANE 478
DANIEL v. SILVA 481
BANDA v. MAHATMAYA 485
CARUPPEN CHETTY v. HABIBHOY 487
SIMON v. ABEYGOONEWARDENE 493
NATIONAL BANK OF INDIA v. STEVENSON 496
DIAS v. JANSEN 502
LAURENSZ v. JAYASINGHE 505
PERERA v. PALANIAPPA CHETTY 508
ABEYGOONESEKERA v. SWARIS APPU 510


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports