Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 17
 New Law Reports 
Title Page No.
APPUHAMY v. TIKIRI MENIKA 1
LIVERA v. GONSALVES 5
CATHRINA v. ALLIS 7
JAYAWEERA v. SIMON 9
KIRIMENIKA v. DURAYA et al. 11
VYRAMUTTU v. SUDUAPPU et al. 13
SILVA v. FERNANDO 15
MOHIDEEN v. SAIBO 17
FERNANDO et al. v. HADJIAR 20
CHARLES APPU v. FERNANDO 23
VAITIANATHEN v. MEENATCHI et al. 26
KANDAIAH v. SEENITAMBY et al. 29
MORGAPPA v. CASIE CHETTY. 31
JAMIS v. SUPPA UMMA et al. 33
HEVAWITARANE et al. v. DANGAN RUBBER CO.,LTD., 49
PALANIAPPA v. SAMINATHAN et al. 56
ANOHAMY et al. v. PEDRIS et al. 61
CAR0LIS v. BASTIAN 62
JONES v. VELLOO 63
MARIA et al. v. FERNANDO et al. 65
SILVA v. SOYSA et al. 67
JAYAWARDENE v. APPUHAMY 74
JAMES et al v. CAROLIS et al. 76
SAMUEL v. SENATHIRAJAH 83
MARIKAR v. CAROLIS et al. 89
MURUGASU et al. v. ARULIAH 91
MENIKA v. ADAKAPPA CHETTY 93
ANDRIS v. DON CHARLES 95
MADAR SAIBO et al v. SIRAJUDEEN et al 97
CARUPPIAH v. DORASAMY 103
AMERASEKERA et al v. PALANIAPPA et al. 104
SINNATAMBY v. KALAMUTTU 107
SILVA v. KINDERSLEY 109
PERERA v. APPUHAMY 112
DISSANAYAKE v. FERNANDO 114
VIDAN v. PANDITARATNE et al 115
SOYSA v. SOYSA 118
MOHIDEEN ET AL v. APPUHAMY ET AL 120
AYANAHAMY v. SILVA 123
VALLIPILLAI v. PONNUSAMY 126
COUDERT v. DON ELIAS 129
PERERA v. ALVIS 135
PERIS v. SILVA ET AL 139
GOONEWARDENE v. GOONEWARDENE 143
CASSIM v. ANDRIS 144
SAPAPATHIPILLAI v. TIRUMANCHANAM 146
POLICE SERGEANT v. PANDWELA 148
FOWKES v. DEENE 150
KANTHAPPU v. ARUMUGAM 152
TISSERA v. ANNAIYA 154
ARUNASALEM v. RAMASAMY 156
SAMUEL v. BRITO et al 158
FERNANDO v. PERERA 161
WICKRAMANAYAKA v. ABEYWARDENE et al., 169
ABDUL CAFFOOR v. PATTUMUTTU 173
JAYAWICKRAMA et al v. AMARASOORIYA 174
CHRISTOFFELSZ v. PERERA 177
STEWART v. SILVA 179
USUBU LEBBE v. GABRIEL et al., 181
YAPAHAMINE et al v. WEERASURIYA 183
JOHN v. PERERA et al. 189
MARIKAR v. MOHAMED et al 191
THE ATTORNEY GENERAL v. SILVA 193
SEYAPPA CHETTY v. MUNICIPAL COUNCIL KANDY 195
HUYBERTZ v. SILVA 198
DIAS et al v. ARNOLIS et al., 200
DINGIRI BANDA v. MEDDUMA BANDA et al 201
SILVA v. PERERA 206
ADORIS et al v. PERERA 212
DAWBAREN v. RYOL 216
SOYSA v. JAYAWARDENE 218
AVALIYA et al v. KHAN et al 222
CHENA MUHANDIRAM v. RAWAPPER 225
SILVA v. BANDA 227
CHENA MUHANDIRAM v. BANDA. 228
KISTNAPPA v. RUTNAM 230
PETER SINNO v. DORASAMY et al 234
KING v. PILLAI et al 235
APPUHAMY et al v. SILVA 238
KUDDIAR et al v. SINNAR et al 243
KING v. DORISAMY et al 245
IN RE THE INSOLVENCY OF SAMSUDEEN 246
FERNANDO v. FERNANDO et al 249
GOVERNMENT AGENT, SOUTHERN PROVINCE v. JAYASEKERA 250
SANCHI NONA v. DAVIT SINNO 252
KING v. MAJID 254
ARUNACHALAM v. MOHAMADU 255
SOMASUNDAREM CHETTY v. ARUNASALEM CHETTY 257
NONIS v. TAMEL 265
SILVA v. SILVA 266
KELAART v. MORTIER et al. 269
APPUHAMY v. PUNCHIHAMY 271
SANITARY BOARD INSPECTOR OF AMBALANGODA v. LAWNERIS 275
KRISNARATNA v. SIYAN APPU et al 276
SOYSA et al v. MOHIDEEN 279
GOONEWARDENE v. SILVA 287
LIVERA et al v. GUNARATNA 289
CHELLAPPA et al v. KANAPATHY et al 294
SANCHI APPU v. MARTHELIS et al 297
PERERA v. FERNANDO et al 300
MADAWELA v. RAWTHER 302
VAN LANGENBERG v. VEERASAMY 304
PERERA v. SETUWA 307
HANIFA et al v. ISMAIL et al 309
PEREIRA J. 314
COSTA v. PERERA et al 319
AMERASEKERA v. LEBBE 321
SILVA v. MUDALIHAMY 328
RABIA UMMA v. SAIBU 338
HADDEN v. MALLAPEN 343
BOYSEN v. ZAMELDEEN 346
NAGAN v. RODRIGO 348
PAULICKPULLE v. PEDRICK 350
CANTLAY v. VANDERSPAAR 353
ROSAIRO v. ABRAHAM 357
KIRIYA v. UKKU et al 361
KAPURUHAMY v. APPUHAMY et al 364
GOONETILLEKE v. ABEYAGOONESEKERA 368
DAWBARN v. RYALL 372
REGINAHAMY v. JOHNA 376
SILVA v. JONKLAAS 377
LENO HAMY et al v. NONNO et al 378
VALIPILLAI v. SARAVANAMUTTU et al 381
KING v. CARUPIAH et al 383
SOYSA v. SOYSA 385
APPUHAMY v. ADIRIAN 392
CHARISA v. COUDERT 397
CARIMBHOY v. MOHAMAD TAMBY 401
BALASURIYA v. APPUHAMI 404
CARRON v. MANUEL 407
MOHIDEEN v. PITCHE 410
POLICE SERGEANT, TANGALLA v. LATIFF 411
SOLICITOR GENERAL v. PERERA 413
MOHAMAD ALI v. WEERASURIYA 417
MISI NONA v. ARNOLIS 425
LASCELLES C.J. 427
IN PRIZE SS REICHENFELS 432
THEVANAPILLAI v. PONNIAH 437
MENON v. PERERA 440
KING v. BARONCHI 444
HELENA HAMINE v. NONAHAMY 447
INSPECTOR LOCAL BOARD CHILAW v. SOLLAMUTTU 449
GUNAWARDENE v. ABEYEWICKREME 450
MUTTUPILLA v. BOWES 453
COORAY v. PERERA 460
GURUSAMY PULLE v. MEERA LEBBE 467
ZILVA v. SINNO 473
PERIS v. GUNASEKERA 476
SAIBO v. SENANAYAKE 479
MARIKU v. FERNANDO 481
PERERA v. FERNANDO 486
THE ATTORNEY GENERAL v. SILVA 490
PERERA v. FERNANDO 494
MOHAMADU v. AHAMADALI 504
HAMINE v. GOONEWARDENE 507
BANDA v. SADA 510


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports