Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 20
 New Law Reports 
Title Page No.
NAGURS PITCHI v. USOOF 1
NAINA v. SEDEMBRAM 7
TIKIRI MENIKA v. MENIKA 12
HASSIM v. MUSA 15
KING v. KANDAPPU 18
RODRIGO v. ANDRIS 20
WALAKDAS et al. v. SUPPRAMANIAM CHETTY 23
CROOS v. PUNCHA et al., 25
FERNANDO v. SHEWAKRAM 27
JUAN APPU v. WEERASENA 30
NANNITAMBY v. VAYTILINGAM et al., 33
SENERATNA v. LENOHAMY et al., 44
BANDA v. ROSEHAUGH TEA AND RUBBER, Co., LTD., 51
SENEVIRATNA v. CANDAPPA 60
BABUN APPU et al. v. WAIDASEKERA 62
KOROSSA RUBBER COMPANY v. SILVA et al., 65
KING v. SENENAYAKE 83
DASSANAYAKE v. TILLEKERATNE 89
WIJESIRIWARDANE v. GUNASEKERA ET AL., 92
WICKRAMASURIYA v. GUNARATNE 94
FONSEKA v. CORNELIS 97
SEARINNO v. MUTTUSAMY 111
GOVINDEN v. NAGOOR PITCHE 115
FERNANDO v. PERERA 119
KIRI BANDA v. MARIKAR 123
WIJESEKERA v. RAWAL 126
SHAMJI GORDHANDAS & CO. v. RAMANATHAN & CO 129
NAKURAN v. RANHAMY 135
GOONETILLEKE v. ELISA et al., 136
WIMALASURIYA v. WICKRAMARATNA 140
PEDRUPILLA v DIONISA 143
SILVA v. WIJESINGHE 147
IN RE THE APPLICATION OF SOYZA FOR A WRIT OF MANDAMUS ON THE CHAIRMAN 152
WICKRAMASURIYA v. PERERA 156
ELIZA v. JOKINO 157
JINADASA v. DURAYA 158
SELLAMBARAM v. KADIRAIE et al., 161
SILVA v. WICKRAMASURIYA et al., 165
SUPPRAMANIAM CHETTY v. WEERASEKERA 170
GULICK v. GREEN 176
HETTIARACHY v. WILFRED 183
DINGIRI v. UNDIYA 186
KING v. SIDDA 190
DIAS v. THE ATTORNEY GENERAL 193
MURUGUPILLAI v. POOTHATAMBY 204
DODWELL & CO. LTD., v. JOHN ET AL., 206
MARKANDU et al. v. VYTIALINGAM 216
SILVA v. WIRATUNGA 218
ADAMJEE LUKMANJEE v. THE YANGTSZE INSURANCE ASSOCIATION, LTD., 220
USOOF v. RAHIMATH et al., 225
FERNANDO v. FERNANDO 244
PODI APPU v. PEDRIC SINNO 255
KING v. VALLAYAN SITTAMBARAM 257
SAVUNDRANAYAGAM et al. v. SAVUNDRANAYAGAM et al., 274
WICKREMARATNE v. FERNANDO 279
GOPAL IYER v. SINGER SEWING MACHINE COMPANY 280
CONJEE v. BAWA 281
FRADD v. BROWN & CO LTD. 282
SOBITA UNNANSE v. PERIS APPU 283
RAHIM v. DAVOODBHOY 286
JAYAVICKREME et al. v. AMARASURIYA 289
FERNANDO v. FERNANDO 298
RAJAPAKSA v. FERNANDO 301
CADERAMEN v. ALLES et al., 308
FERRIERA v. JAYASEKERA 312
KAPADIYA v. MOHAMAD 314
PETER v. SURIAPERUMA 318
ARUNASALEM v. SOMASUNDERAM 321
BRITO v. MUTTUNAYAGAM 327
FALALLOON v. CASSIM 332
DIAS v. CONSTANTINE 338
VALLIAPPA CHETTY v. SILVA 340
LEBBE v. BANDA et al., 343
RUPASINGHE v. FERNANDO 345
SINNAPPU v. SILVA 347
KING v. SILVA 349
DISSANAYAKE v. RAJAPAKSE 353
THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY CORPORATION v. JAYAWARDENE ET AL., 359
SAPARAMADU v. SAPARAMADU 369
NEELAKUTTY v. ALVAR et al., 372
BASNAYAKE NILAME (ELLEKEWALA) v. THE ATTORNEY GENERAL 376
FERNANDO v. UNNANSE 378
SARANANKARA UNNANSE et al. v. INDAJOTI UNNANSE et al., 385
ABEYASEKARA v. GUNASEKERA 404
ANNAMALAI CHETTY v. MENIKA et al., 407
FERNANDO et al., v. FERNANDO et al., 410
SILVA v. HAMID 414
In re THE ESTATE OF P.H. NICHOLAS HOLSINGER v. NICHOLAS 417
BOX v. PULLENAYAGAM 430
SILVA v. CAROLIS 445
OBEYESEKERA v. BANDA 447
OBEYESEKERA v. NAIDE 448
CRAIB v. LOKU APPU ET AL., 449
PERERA v. PERERA 463
KULANTAIVELPILLAI v. MARIKAR 471
ADICAPPA CHETTY v. NEGRIS 476
KATIRASAPILLAI v. KANAGASABAI 478
THE ALIM WILL CASE 481


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports