Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 26
 New Law Reports 
Title Page No.
THE BRITISH PETROLEUM CO., LTD. v. THE ATTORNEY GENERAL 1
KALID v. PACKEER 30
KUMARASAMY KURRUKAL v. KARTHIGESA KURRUKAL 33
LUCIHAMY v. HAMIDU 41
SOOSAIPILLAI v. FERNANDO 52
NANDIRISA ET AL. v. BASTIAN APPU ET AL., 59
SIMO NONA v. MELIAS SINGHO 61
KANDASWAMY v. SINNATAMBY 63
SOMETHARA UNNANSE v. SAMALIYA 65
GUNASEKKERA v. ARSECULARATNE et al., 67
SINNATAMBY et al. v. ANTHONYPILLAI et al., 69
IBRAHIM v. BAWA SAHIB et al., 71
DAVITH APPU v. BAHAR 73
IN RE THE APPLICATION OF WEINMAN, J.J. 75
SUPPIAH v. ABDULLA 79
FERNANDO v. FERNANDO 84
PODISINGHO et al. v. JAGUHAMY 87
PEDRIS et al. v. BATCHA et al., 89
SILVA et al. v. BANDA et al., 97
MARKANDAN v. AYER et al., 102
SOYSA v. SOYSA 106
MENIKA et al. v. NEINA 111
SILVA v. MISSINONA 113
GARVIN v. ABAYAWARDENE 119
LUCYHAMY v. ALWIS et al., 123
RAMAYAH v. MEERA LEBBE et al., 126
CARLINHAMY v. JUANIS et al., 129
NOORBHAI & CO. v. KARUPPEN CHETTY 161
ABEYARATNA v. JAGARIS 181
COLOMBO STORES, LTD. v. SILVA 185
SILVA v. HEYSER 189
CHUNALICE v. SAUNDIAS APPU 191
WIJEYEWARDENE v. JAYAWARDENE 193
JAYASEKERA v. PERERA 198
KHAN BHAI v. PERERA et al., 204
SIRISENA v. KURUGAMA TEA CO., 208
APPLICATION OF S. E. FERNANDO FOR A MANDAMUS ON THE RUBBER CONTROLLER 211
INSPECTOR OF POLICE, MARADANA v. STANTON 214
SANITAMBY v. NOGAN 217
KING v. SUDAHAMMA 220
APPUHAMY v. DAVITH APPU 223
SENARATNA v. PERERA et al., 225
RAMBUKWELLE v. SILVA 231
GUNANANDA UNNANSE v. DEWARAKKITA UNNANSE 257
BEEBE v. PITCHE 277
KUSELHAMY et al., v. DINGIRALA 283
JOSLIN NONA v. SILVA 287
PERERA v. ANDRIS 289
FERNANDO v. FERNANDO 292
HAPU v. ESANDA 298
MONIS APPU v. HEEN HAMY et al., 303
EXCISE INSPECTOR POINT PEDRO v. THANKAMMA 307
WALKER v. MOHIDEEN 310
ROSAHAMY v. CAROLISHAMY 319
JAYASURIYA v. RUPESINGHE 321
KING v. SOYSA 324
MERCANTILE AGENCY v. ISMAIL 326
KING v. MISKIN UMMA et al., 330
TIRUGNASAMBANTHAPILLIA v. NAMASIVAYAMPILLAI 344
PANNA ALLIAR v. LEBBE et al., 349
SHERIFF v. PITCHE UMMA et al., 353
BAKER v. VAIRAMUTTU CHETTY 360
SHELL TRANSPORT COMPANY v. DISSANAYAKE 363
REX v. SEENYTAMBY 367
SINNETAMBY v. RAMALINGAM 371
SILVA et al. v. ISOHAMY 374
CAROLIS APPUHAMY v. PETER SINGHO et al., 376
BROWN v. PAKEER 379
MUTTU CARPEN CHETTY v. SAMARATUNGE 381
SARAVANAMUTTU v. SOLAMUTTU 385
FRANCISCUS v. KOYS 397
ESUFALI & CO. v. SAMARANG SEA AND FIRE INSURANCE COMPANY 402
LAMATENA v. RAHAMAN DOOLE 406
SIMON SINGHO v. WILLIAM APPUHAMY 408
PUNCHI NONA et al. v. PEIRIS et al., 411
DE KRETSER v. PERERA 415
WANDURAGALA v. SENMANDA et al., 417
PERERA v. RAJAPAKSE 422
HORATALA v. SANCHI et al., 426
PINCHOHAMY v. AKORIS APPU 429
MOHAMADO ABDULLA v. KULUDIN NACHIYA 431
ABDUL HAMIDU v. PERERA 433
EBERT v. EBERT 438
HADDEN & CO. v. IBRAHIM 441
SEYAMBO NATCHIA v. OSMAN 446
FALKNER et al. v. SOYSA 449
THE ATTORNEY GENERAL v. DE CROOS ET AL., 451
ABEYSUNDERA v. BABUNA et al. 459
SILVA v. RAHIMAN 463
SOCKALINGAM CHETTY v. MUTTIAH PULLE 465
SUBRAMANIAM CHETTY v. NAIDU 467
FERNANDO v. SINGORIS APPU 469
DE ZOYSA v. DE ZOYSA 472
JOSEPH et al. v. MARIA VENDT et al., 481
SILVA v. KEKULAWELA 489
STEPHENS v. GHAFOOR 493
JAYATILLEKKE v. UDIYA 496
DE ZOYSA v. MENDIS et al, 497
BARTHOLOMEUSZ v. HUTT 501


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports