Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 27
 New Law Reports 
Title Page No.
PUNCHIHAMY v. PREMARATNE HAMINE 1
WILSON v. APPUHAMY 6
DHARMALINGAM v. KUMARIHAMY 8
KARTHIGASU AMBALAWANAR v. SUBRAMANIAR KATHIRAVELU 15
STEWART v. PACKIR SAIBO 25
UDALGAMA v. MADAWALA 27
NAMBIAR v. WIJEYAWARDENE 30
HAMIDU LEBBE v. GANITHA 33
MARTHELIS v. SIRWARDENEHAMY 41
WANIGATUNGA v. SINNO APPU 50
PEIRIS v. KIRI BANDA 52
NAIR v. MATHEW FERNANDO 56
KANDIAH v. VELUPILLAI 58
UDAYAPPA CHETTY v. GOONETILLEKE 59
IN RE v. COOMARASWAMY 62
VAIRAVAN CHETTY v. UKKU BANDA 65
ANDRIS v. SIRIYA 70
MOONESINGHE v. PEREIRA 76
CHAIRMAN, LOCAL BOARD, KURUNEGALA v. MEERA SAIBO 83
SITTAMPARANATHER KURUKAL v. RATNASABAPATHY KURUKAL 89
PODIHAMY v. WICKREMESINGHE 93
ABEYAWARDENE v. FERNANDO 97
KING v. SENEVIRATNE 100
FERNANDO v. MENDIS 143
NAFIA UMMA v. ABDUL AZIZ 150
IN RE S.D.S.SIRIWARDENE 152
IN THE MATTER OF AN APPEAL UNDER SECTION 32 OF THE STAMP ORDINANCE, No. 22 of 1909. 158
MENDIS v. ZOYSA 161
REX v. MARTHELIS PERERA 163
JOHN SINNO v. LUVIS APPU 166
VELUPILLAI ARUMOGAM v. SARAVANAMUTTU PONNASAMY 173
REX v. FERNANDO 181
HORNE v. MARIKAR 185
BANDARAGE APPUHAMY v. ROMIEL 190
KALIMUTHU v. MUTHUSAMY 193
ARUMUGAM VALIAMMA v. KANAGARATNAM 203
CHARLIS APPU v. ADRIS APPU 211
SILVA v. APPUHAMY 215
POULIER v. ALLES 219
KADIRAVEL v. PONNASAMY 222
NALLACARUPPEN v. NANAYAKKARA 225
SEGO MADAR v. MAKEEN 227
LOCKHART v. FERNANDO 229
IDROOS v. SHERIEF 231
UKKU MENIKA v. APPUHAMY 241
SILVA v. SILVA AND KING 243
IN THE MATTER OF AN APPLICATION OF FERNANO, L.S. 245
HANIFFA UMMA v. PARACK 252
SINGER SEWING MACHINE COMPANY v. HANIFFA 257
PAULU v. RENGISHAMY 260
WEERAKOON v. RANHAMY 267
RAMEN CHETTY v. SIRIWARDENE 269
BANDARA MENIKA v. DINGIRI BANDA 282
ANDERSON v. SINNATAMBY 285
DE SILVA v. DE SILVA 289
LEISA v. SIYATUHAMY 318
FERNANDO v. FERNANDO 321
NOORBHAI v. KARUPPEN CHETTY 325
COREA v. COREA 328
MUTTIAH CHETTY v. UKKURALA KORALA. 336
WEERAKOON v. MENDIS 340
WIJEYESINGHE v. DON GIRIGORIS 342
SHARIEFF v. MARIKKAR 349
SOOSIAPPA PILLAI v. BASTIAN FERNANDO 353
SIRIWARDENE v. DIONIS 358
APPUHAMY v. GAMARALA 361
SALONCHI v. JAYATU 366
SHEFFIELD v. KANDIAH 383
BRITISH PETROLEUM COMPANY, LIMITED v. THE ATTORNEY-GENERAL OF CEYLON. 385
KING v. BELINDA 390
ELIYATAMBY v. ELIATAMBY 396
BANDARAWELLA v. CAROLIS APPU 401
NAMBIAR v. FERNANDO 404
WIMALASURENDRA v. DIAS 406
BALAHAMY v. DINOHAMY 410
POLICE SERGEANT, DEMATAGODA v. ARUMA 417
EMBULDENIYA v. PALEPANE 419
SUPRAMANIAM CHETTY v. MOHAMADU BHAI 425
NONIS v. APPUHAMY 430
KANDAPPA v. CHARLES APPU 433
SILVA HAMINE v. WIJEKOON 439
MUTTAIYA v. ASLATH UMMA 443
UKKU BANDA v. PAULIS SINGHO 449
MICHELIN & CO v. DON LEO 459
KATHIRAVELU v. URBAN DISTRICT COUNCIL 468
JUSTINA HAMY v. GUNASEKARA 481
PERERA v. MUDALALI 483
FERNANDO v. ROSALINA KUNNA 503
PETER APPUHAMY v. MUDALIHAMY 507
INSPECTOR OF POLICE, DEHIOWITA v. PERERA, K.M. 511


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports