Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 44
 New Law Reports 
Title Page No.
SOMASUNDERAM PILLAI ET AL. v. CHARAVANAMUTTU ET AL 1
KING v. PONNUSAMY SIVAPATHASUNDERAM 13
JEELIN SILVA v. KULARATNE 21
AIYAMPILLAI v. SORNAMMAH et al., 23
SAIBO v. MOHIDEEN 25
KING v. MUDIYANSE 34
WANIGASEKERS et al., v. LOUISZ et al., 37
KANAPATHIPILLAI v. KANIAH 42
ADIHETTY v. SIRISENA 47
SETHA v. MUTTUWA 49
KING v. JAMIS SINGHO 53
DISSANAYAKA v. JOTHIDASA 55
KING v. PIYASENA 58
PODIMAHATMAYA et al., v. HENDRICK APPUHAMY et al., 62
FERNANDO v. FERNANDO 65
HEWAVITARNE v. GOVINDARAM 69
KING v. WILLIAM, K. 73
In re GOONESINHA. v. IN re APPLICATION FOR CONDITIONAL LEAVE TO APPEAL TO THE PRIVY COUNCIL. 75
KING v. PUNCHIMAHATMAYA, G. 80
PAGAVAHTI AMMA v. THE CEYLON LAWYERS' BENEVOLENT ASSOCIATION 83
GUNARATNE v. PERERA et al., 86
AMERESINGHE v. DE SILVA 88
MARUTHAPPAH v. ZOUHAR 90
DE ZOYSA, S.G.(A.S.P., JAFFNA) v. CUMARASURIA 92
IYER v. GALBODA 94
KING v. JAMES CHANDRASEKERA 97
PAKIAMPILLAI v. MERRY 142
KING v. JOHANIS et al., 145
DE MEL v. MARIKAR 147
KUMARIHAMY v. MAITRIPALA 153
SIRISENA v. MOHOTTIAPPUHAMY 156
MARIKAR v. MIRIHANA POLICE 158
GNANAPRAKASAM v. SABARATNAM 159
UMMAR v. RAMBUKWELLA 161
PUBLIC SERVICE MUTUAL PROVIDENT ASSOCIATION v. ABRAM ET AL., 163
NAGARATNAM v. THASSIM 166
KING v. SAMARAKOON BANDA 169
LETCHUMAN CHETTIAR.v MUNICIPAL COUNCIL 170
ABEYTUNGE v. SIYADORIS et al 184
JAMILA UMMA et al. v. JAILABDEEN et al., 187
KING v. GOONEWARDENE 189
GUNETTI v. FONSEKA 191
SUPPAMMAL v. GOVINDA CHETTY 193
KING v. GOONEWRDENE 198
SUNDARAMPILLAI v. SALHA UMMA 202
PEIRIS v. ELIYATAMBY 207
ABEYWICKREME v. COMMISSIONER OF MOTOR TRANSPORT 208
PANDITHARATNE v. KOUSTZ 210
KARUNATHILLEKE v. AMEEN 213
MARTINUS v. DOLE 215
MUNICIPAL COUNCIL COLOMBO v. LETCHIMAN CHETTIAR 217
ALWIS v. FERNANDO 221
SILVA v. WICKREMESINGHE 223
KING v. SUNDERAM et al., 227
MARIKAR v. KAMALLA 231
URBAN COUNCIL BERUWALA v. FERNANDO 232
LUVINERIS v. VANDRIESEN 235
JAILABDEEN v. MENON 236
DIAS v. JAKE NONA 239
SIVASAMY v. RASIAH 241
ALARIS v. WIJEYSEKERE 245
MUNICIPAL COUNCIL KANDY v. SILVA 253
KING v. ABEYWICKREMA et al. 254
MOHAMED v. NUWARA ELIYA POLICE 260
DABRERA v. ATURUGIRIYA POLICE 262
SIMON v. PERERA 263
THANGAMMA v. PONNAMBALAM 265
BOGSTRA v. CO OPERATIVE CONDENSED FABRIK 272
APPUHAMY v. HOLLOWAY 276
RAJADURAI et al., v. FONSEKA 282
THURAISAMY v. THILPAYAR 285
ABEYEPALA v. RAJAPAKSE 289
PALIAMAPPAR CHETTIAR v. AMARASENA 291
NOORDEN v. CHAIRMAN 294
MOHAMED v. KURUPPU 296
KING v. EDWIN, R.A. 297
RAMALINGAM NADAR v. LEWIS APPUHAMY 299
JAMES v. SILVA 300
NAGALINGAM et al. v. SATHASIVAM 301
ARNOLIS HAMY v. ALAGAN 303
ABDUL CAFFOOR v. MUNICIPAL COUNCIL 306
CASSIM v. NATCHIA 307
NAVARATNAM v. UPPIN MUDALALI 310
PERERA v. BOTEJU 313
BONAR CO v.COMMISSIONER OF INCOME TAX 317
DE SILVA, A.J.M. v. MAGISTRATE. 320
KING v. PUNCHI BANDA 327
SOKALINGAM CHETTY v. KALIMUTTU CHETTY 330
DE SILVA v. DE SILVA, et al., 337
COSTA v. JAYAWARDENE 341
KING v. DASSENAYAKE 346
NAGARATNAM et al. v. KANDIAH et al., 350
NORTH-WESTERN BLUE LINE COMPANY V. K. B. L. PERERA 352
PARMSOTY v. VEENAYAGAMOORTHY et al., 361
EXECUTOR OF LAST WILL OF RAMBUKWELLA SIDDHARTHA v. SUMANA THERO 365
WICKREMESINGHE v. FAY 368
KING v. ARNOLIS, M.H. et al., 370
PUNCHI NAIDE v. DINGIHAMY 373
NATIONAL BANK OF INDIA, LTD. v. ARTHUR FERNANDO 375
JAYAKODI v. PAUL SILVA ET AL., 379
NORIS et al. v. ANGAMMANA 382
AMARASINGHE v. WEERATNA 383
JASOHAMY et al., v. PODIHAMY et al., 385
FERNANDO v. PEIRIS 390
BANDARA et al., v. DINGIRI MENIKA et al., 393
SAURMMA et al., v. MOHAMADU LEBBE 397
BLUE LINE GREEN LINE RED LINE v. THE COMMISSIONER OF TRANSPORT. 401
MARIKAR v. SUPPRAMANIAM CHETTAIR 409
SOMASUNDERAM v. UKKU et al., 446
DE SILVA v. ALAHAKOON ET AL., 448
LIQUIDATOR TURRET MOTORS v. CHARLES et al 451
MOHAMED v. WALKER & GREIG 453
WIJEYSERKERE v. WIJEYSURIYA 455
UKKUBANDA AMBAHERA et al. v. SOMAWATHIE KUMARIHAMY 457
HENDRICK APPUHAMY v. MATTO SINGHO 459
DE SILVA AND MENDIS v. COMMISSIONER OF STAMPS 462
PONNUDURAI v. MAILVAGANAM 464
WEERESINGHE v. BARLIS 466
RAJAH v. NADARAJAH ET AL., 470
TIKIRIKUMARIHAMY v. NIYARAPOLA et al 476
KING v. PETER PERERA 481
RAHIM v. ELISAHAMY 485
DENIS et al., v. WARREN, et al., 488
SILVA v. SILVA 494
TODD v. TODD. 497
KANDIAH et al., v. SIVAKANUPILLAI et al., 499
SINNIAH v. TRINCOMALEE POLICE 501
RODRIGO v. ABEYGUNAWARDENE 503
KING v. MUSTHAPA LEBBE 505
DON VALENTINE SAMARANAYAKE v. KALU ARATCHIGEY CORNELIS et al.. 508
HUSSAIN v. ABDEEN 511
RODRIGO ET AL., v. EBRAHIM 513
NAVARTNE v. JAYATUNGE 517
CASSIM v. UDAYAR MANAAR 519
RATNASEKERA v. MILLER & CO.,LTD., 520
KANDASAMY v. DE KRETSER 522
NORTH WESTERN BLUE LINE v. PERERA, K.B.L. 523
LILA UMMA v. MAJEED 524
YOOSOOF v. FERNANDO et al., 525
RANESINGHE v. MACK 526
EXNELLIGODA KUMARIHAMY v. MEDANKARA THERO 529
WIJESEKARA v. ASSISTANT GOVERNMENT AGENT 533
BANDULHAMY ET AL. v. TIKIRIHAMY ET AL., 539
WEERASEKERE v. SUBRAMANIAM 545
WIJEYSINGHE v. MOHOTTY et al., 549
SILVA et al. v. ISMAIL et al., 550
KANDIAH et al. v. TAMBIPILLAI 553
In re A PROCTOR. 558
NADAR v. FONSEKA 559
ABDUL CADER v. MEERA SAIBO 563
EBERT SILVA BUS SERVICE v. COLOMBO OMNIBUS COMPANY 568
RANASINGHE v. GOVERNMENT AGENT 572
FAIZ MOHAMED v. ELSIE FATHUMMA 574
KING v. ALDON 575
KIEL v. MATHES APPUHAMY 576


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports