Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 46
 New Law Reports 
Title Page No.
SHERIFF v. YOOSUF 1
KING v. KADIRESU, P.A. ET AL., 4
SCHOKMAN v. SISISENA et al., 7
NAMASIVAYAM CHETTY v. RAGSOOBHOY 12
WEERASEKERE MUDIYANSELAGEY KIRI BANDA,et al., v. GOVERNMENT AGENT 15
SAIBO v. JAYAWARDDENA 20
KING v. KITCHILAN et al., 22
MAROOF v. LEAFF 25
KING v. PODIMAHATMAYA 31
PARUPATHIPILLAI v. KANDIAH ARUMUGAM 35
JAYASEKERA HAMINE v. AGIDA HAMINE 38
PEDURU FERNANDO et al. v. MARY FERNANDO et al., 44
THAMBIPILLAI v. KANDIAH 47
SINGHO APPU v. THE KING 49
KAWWAUMMA v. DAVID SINGHO et al., 54
AYED, A.L. v. AYED 56
PABILIS SINGHO v. GNANAPRAGASAM 58
FAN EYRE v. THE PUBLIC TRUSTEE et al., 59
ODIRISHAMY v. ELARIS 68
TAMBY LEBBE v. VAVUNIYA POLICE 70
KING v. GEEKIYANAGE JOHN SILVA 73
SELLASAMY v. KALIAMMA et al., 76
RATNAYAKE et al. v. INSPECTOR OF POLICE 78
FERNANDO, A.C. ET AL. v. M.THAMBIRAJA 81
KING v. BALAKIRIYA alias WADU BALAYA 83
GOONESINGHE, A.E. v. THE MAYOR OF COLOMBO 85
EXCISE INSPECTOR, KANDY v. PUNCHIMAHATMAYA 88
THE KING v. LEWISHAMY 91
SUB INSPECTOR OF POLICE, KANDY v. WASSIRA. 93
HAMY VEL MULADENIYA v. SIYATU 95
ROCHE ET AL. v. KEERTHIRATNE ET AL ., 97
MOHAMED & SONS v. ZAHIERE LYE & CO., 101
WICKREMESINGHE v. TAMBIAH 105
GOONESINHA v. THE HONOURABLR O.L. DE KRETSER 107
ASILIN NONA v. PETER PERERA 109
WILLE v. COMMISSIONER OF STAMPS 113
NALLIAH v. THE ATTORNEY GENERAL., 115
PABILIS APPUHAMY et al. v. PEIRIS 116
MADHANANDA THERUNANSE v. DAHAMMANANDA 117
POPALAI v. SULTAN et al., 118
SHERIFF DEEN v. THOMAS 119
RAVANNA MANA EYANNA & CO., v. THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 121
MENDIAS APPU v. HENDRICK SINGHO 126
KING v. APPUHAMY 128
RAMEN v. PERERA 133
KING v. CROOS et al., 135
SUMANGALA v. APPUHAMY 137
VIRASINGHE v. PERIS 139
IN RE SEEMAN 142
DE ZOYSA v. KULATILEKE 143
SARAM v. THIRUCHELVAM 145
AUSTIN DE MEL v. KODAGODA 150
AGO SINGHE v. DE ALWIS (P.C.808) 154
JUSTIN FERNANDO v. INSPECTOR OF POLICE 158
KARTHIGESU et al. v. PARUPATHY et al., 162
THOMPSON v. INSPECTOR OF POLICE 164
MOHAMED v. SALAHUDEES 166
KIRI BANDA v. INSPECTOR OF POLICE GAMPOLA 167
DANUSKODY THEVAR v. MICHAEL FERNANDO 169
DHAMMANANDA THERO v. PEMANANDA THERO 176
PUNCHIAPPUHAMUY v. FERNANDO 179
KING v. NAVARATNAM 181
SILVA v. DASANAIKE 184
EDWIN PERERA v. BISSO MENIKA 186
SUPPIAH PULLE v. SAMARAKONE 187
APPUHAMY v. WIJESINGHE 189
ANDRISHAMY v. DEONISHAMY 191
DIAS, S.W.E. v. MENSALINE HAMINE et al., 193
KING v. NADARAJAH et al., 198
VAZ ASSESSEE, J.P. v. THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 200
IN THE MATTER OF AN APPLICATION BY W.P.A. WICKEREMESINGHE TO BE RESTORED TO THE ROLL OF PROCTORS. 204
SUBASINGHE v. MUTTIAH 208
MARTIN FERNADO v. THE INSPECTOR OF POLICE 210
SITTAMPARAMPILLAI v. NAVARATNAM et al., 212
LABROOY (SUB INSPECTOR OF POLICE) v. AMERESEKERA 213
MISS THOMAS v. BAWA 215
ALLES v. ALLESet al., 217
VAITHALINGAM et al. v. GNANAPATHIPILLAI et al., 235
CARRON v. THE GOVERNMENR AGENT 237
RODRIGO, J.L. v. INSPECTOR OF POLICE 239
ARUMUGAM PILLAI v. VELUPILLAI PERIYATAMBY et al., 241
KING v. JINASEKERE et al., 243
COOMARASWAMY v. VINAYAGAMOORTHY et al., 246
KING v. FERNANDO, N.A. et al., 254
PERERA, S.K.J. v. NONAIHAMY, W.W. 256
NANYAKKARA v. GOVERNMENT AGENT 258
GOONERATNE v. THOMIS 259
CAROLIS APPU v. ASSISTANT GOVERNMENT AGENT 262
KING v. WALIMUNIGE AMARIS 263
MITCHELL v. FERNANDO et al., 265
SIDERIS et al. v. SIMON et al., 273
CHANDRASOMA v. SIRIWARDENE 277
MALLIKA ACHCHILLAGE RANHAMY v. WELLERA ACHCHILLAGE SINGHA APPUHAMY 279
DON EDWIN,et al., v. THE INSPECTOROF POLICE 281
KASINATHAR THANGARASA v. SAMBONATHER THARRONACHARI 283
MARTIN SILVA v. INSPECTOR OF POLICE, GAMPOLA 284
LABROOY v. FERNANDO 285
JAMES PERERA v. GOVERNMENT AGENT 287
WIGNARAJAH v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 289
RATNAYAKE v. GUNATILEKE 294
SOERTSZ A. C. J., KEUNEMAN S.P.J. AND WIJEYEWARDENE J. 297
UDALAGAMA(SUB INPECTOR OF POLICE) v. GIRIGORIS 299
KANAGARATNAM v. ANANTHATHURAI 302
KING v. THELENIS APPUHAMY et al., 304
EDMUND v. JAYAWARDENE 306
ABEYEWARDENE v. AMARADASA 309
EDMUND APPUHAMY v. SAMARASEKERE 310
MARTINU v. ATTANAYAKE 312
CARTHELIS APPUHAMY v. SAIYA NONA et al., 313
DENIEL SILVA v. JAYASEKERS et al., 316
SOCKALINGAM CHETTIAR v. SEEMEN APPUHAMY 318
FERNANDO v. THE KING 321
KING v. APPUHAMY, J.M. 324
KING v. FERNANDO, U.A. et al., 326
COLQUHAM v. GUNARATNAM 329
CASSIM BAWA v. SUB INSPECTOR OF POLICE 330
PERERA v. JOHEREN 333
EDIRISINGHE v. CASSIM (S.I.POLICE) 334
SIMAN NAIDE v. ASLIN NONA 337
EDWARD v. DE SILVA 342
DIAS v. WICKREMESINGHE 346
DE ZOYSA v. DYSON et al., 351
KING v. PIYADASA 354
SELVARAJAH v. INSPECTOR OF POLICE 355
PRICE CONTROL INSPECTOR, RATNAPURA v. AHAMED 356
PONNACHIPILLAI v. DE SILVA (SUB INSPECTOR OF POLICE) 358
PERERA v. PERERA 359
NAVARATNAM v. NAVARATNAM 361
AHAMADO MUHEYADIN v. THAMBIAPPAH 370
TENNEKOON v. PODISINGHO et al., 373
WILLIAM v. NAGOOR ADUMAI 375
BALA MENIKA v. ABEYSENA 377
KING v. VEDANAYAGAM PULLE 378
SANMUGAM PILLAI v. FERDINANDS 380
GUNEWARDENE et al. v. INSPECTOR OF POLICE, CHILAW 381
KANDIAH v. INSPECTOR OF POLICE (C.I.D.) 382
PERERA v. VAN SANDEN (INSPECTOR OF POLICE) 383
SOYSA et al. v. MISKIN et al., 385
TIRIMANNE et al. v. THEOBALD 391
DE PINTO, W.E. v. RENT ASSESSMENT BOARD 396
WILLIAM PERERA v. THERESIA PERERA et al., 398
THE ATTORNEY GENERAL v. KUNCHIHAMBU 401
CHRISTIAN v. THE KING 403
FERNANDO et al. v. HEILER 406
JAYASENA v. COLOMBO ELECTRIC TRAMWAYS AND LIGHTING COMPANY LIMITED 409
SULEHA UMMA v. NAGOOR MOHAMADO 415
CHARLES SINGHO v. SIMEON SINGHO 418
KING v. DE ALWIS 421
KING v. VELUPILLAI 424
COLLEREC v. BENEDICT 427
JAYASEKERE v. RAJAPAKSE 430
BASTHIA v. INSPECTOR OF POLICE 431
DE ZOYSZ v. WIJESINGHE 433
ALLES v. ALLES ET AL., 445
KANDIAH et al. v. PONNIAH 447
KUMARAVELU v. WIJEYERATNE (INSPECTOR OF LABOUR) 448
ABEYESEKERS v. DE SILVA (INSPECTOR OF POLICE) 449
DE SILVA v. AMARASEKERE,et al., 451
COREA v. FERNANDO et al., 453
JAYAWICKREME v. INSPECTOR OF POLICE 455
MANCHENAYAKE v. PERERA et al., 457
APPUAHMY v. WEERATUNGE 461
LEANAGUNAWARDENE v. BALAHAMY ET AL 463
BLANCHE ANLEY v. HERBERT BOIS 464
KING v. SATHASIVAM et al., 468
SUGATHAPALA v. WIJESINGHE 476
SIVANATHAN v. INSPECTOR OF POLICE 477
APPUHAMY v. MARTIN ET AL., 481
KING v. ENDORIS et al., 498
KING v. EBEYASINGHE 500
COMMISSIONEROF MOTOR TRANSPORT v. HIGH LEVEL ROAD BUS COMPANY 502
BASTIAN APPUHAMY v. HARAMANIS APPUHAMY 505
EDWARD v. DE SILVA 510
KING v. DAYARATNE et al., 513
WOOLDRIDGE v. WOOLDRIDGE 516
FERNANDO et al. v. JINALANKARA TISSA THERO 519
DE SILVA v. MANINGAMUWA 522
DIAS v. INSPECTOR OF POLICE 527
CARTHELIS APPUHAMY v. SIRIWAEDENA et al., 529
PEMANANDA et al. v. SARANAPALA 538
SUBRAMMANIAM v. SIVARAJA et al., 540
FERNANDO v. DISSANAYAKE (P.S.2095) 544
MUTTHU BANDA v. WEERASEKERE 546
DE SILVA (SUB INSPECTOR OF POLICE) v. PIYADASA 547
SEENITAMBY v. INSPECTOR OF POLICE 551
WILFRED v. INSPECTOR OF POLICE 553
THAMBIPILLAI et al., v. KUMARASWAMY KURUKKAL et al., 557
DE SILVA v. WIJERATNE 560
RANATUNGE et al., v. JOHN PERERA 563
GOONEWAEDHENA v. DUNUWILLE 565
DHARMADASA v. SACHCHOHAMY,et al., 568
KING v. APPUSAMY et al., 570
SARANADASA ( INSPECTOR OF LABOUR ) v. CHARLES APPUHAMY 574
BUYZER (SUB INSPECTOR OF POLICE) v. SUMANAPALA 575


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports