Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 47
 New Law Reports 
Title Page No.
PIYASENA v. VAZ 1
KARUNAPEJJALAGE BILINDI et al v. WELLAWA ATTADASSI THERO 7
ABNER & CO. v. CEYLON OVERSEAS TEA TRADING CO. 9
ABEYEWARDENE v. MUTTUNAYAGAM 12
VEERAKUTTY et al v. PULLENAYAGAM 14
MAPALAGAMAETHIGE CARLINA v. MARY NONA SILVA 16
NUGAWELA v. MOHATHALA et al 17
SUFFIYAN v. ANDRIS APPU 19
ABOOSALIHU v. MARIKAR et al 21
KING v. PETER, K.K. ET AL 23
COMMISSIONER OF INCOME TAX v. BANK OF CHETTINAD 25
HENDRICK v. GIMARAHAMINE 30
GUNAWARDENE v. BABY NONA et al 31
SINNAMMAH v. NALLANATHAR 32
JOHN APPUHAMY v. DAVID 36
KING v. PERERA, H.C. 37
PINTO v. PRICE CONTROLLER 40
THOMAS v. INSPECTOR OF POLICE 42
CHOW et al v. DE ALWIS 43
WILSON v. KOTALAWALA 45
DASSANAYAKE v. EXCISE INSPECTOR 47
PERERA v. PEIRIS et al 49
WIJEMANNE & Co., LTD., v. FERNANDO 62
RAMANAYAKE v. NAGAPPA CHETTIAR et al 65
SARAM APPUHAMY v. RANNIE 71
DAVID & Co. v. SENEVIRATNE et al 73
NARAYANAN CHETTIAR et al v. KALIAPPA CHETTIAR et al 77
MARTHELIS APPUHAMY v. PEIRIS et al 78
ALIMA NATCHIAR v. MARIKAR et al 81
KING v. HERASHAMY ET AL 83
VANDER POORTEN v. VANDER POORTEN. 89
AMIRTHARETNAM v. COLLECTOR OF CUSTOMS 92
RODRIGO v. BASTIANSZ 94
UMMA, S. v. MOHAMED 95
KING v. PILORIS FERNANDO ET AL 97
MARIKAR v. AUSTIN DE MEL 101
AHAMADULEVVEPODY v. UTHUMLEVVE 105
UMMU HAM et al v. KOCH 107
ELIYATHAMBY v. MIRANDO 110
RANASINGHE v. SIRIMANNA 112
HAMID v. BADURDEEN 114
PAKTSUN v. HAMID 117
JAMEELA UMMA v. ABDUL AZEEZ 118
PERIACARUPPEN CHETTIAR v. MESSRS. PROPRIETORS AND AGENTS, LTD., ET AL. 121
EBERT SILVA v. WIJESEKERE 132
DE MEL et al v. THE ATTORNEY GENERAL 136
KING v. MUDALIHAMY 139
UMMUKULATHUMMA et al v. UTHUMALEBBE 141
JINASENA v. MOOSAJEE 142
JEREMIAH et al v. RAPIELPILLAI et al 143
KING v. GUNARATNA et al. 145
KUMARAVEL NADAR, V. et al v. SOKKALAL 149
KING v. CASPERSZ 165
FERNANDO v. PEIRIS 169
SITI KADIJA et al v. DE SARAM et al 171
AMARASEKERA APPUHAMY v. MARY NONA 177
AIYASATHUMMA et al v. RETNASINGHAM 180
ANCHAPULLE et al v. MUDIYANSE 181
KING v. SUDU BANDA 183
SEIMON v. VELLAPPAN (S. I. POLICE) 185
KING v. CROOS 185
PILLAI v. SIRISENA 187
GNANANDA THERO v. VILLAGE HEADMAN OF MADAKOTUWA 188
CASSIM v. THAJUDEEN 189
JAYAWARDHANA v. THE ASSISTANT 190
FARBRIDGE v. THE REGISTAR OF PATENTS 193
THAMOTHERAMPILLAI v. GOVINDASAMY 197
ELIYATHAMBY ET AL v. KANDIAH 199
PARIKKIYA et al v. KADIRAVEL 201
KING v. PUNCHI BANDA et al 203
KING v. FONSEKA et al 207
MOOSIN v. GALLE POLICE 208
KATHIRAVELU v. THIAGARAJAH 209
ABDUL HAMEED v. KALMUNAI 212
BRAHAMANY v. DANGAMUWA KORALE 214
KHAN v. FERNANDO 215
VANDER POORTEN ET AL v. THE SETTLEMENTS OFFICER 217
RAWANNA & Co., v. ARUNACHAPILLAI 220
DIAS v. WIJETUNGE 223
URBAN COUNCIL KURUNEGALA v. BANDA 226
JINARATHANA THERO v. SOMARATNE THERO 228
ASIA UMMA et al. v. CADER LEBBE 230
JINASEKERE v. THE ATTORNEY GENERAL 231
KING v. KARTHIGESU 234
KING v. ARIYARATNA 236
PERERA, N.M. v. POLICE 238
SUBBIAH NADAR,ADMINISTRATOR OF ESTATE OF SOKKALAL RAM SAIT v. KUMARAVAL NADAR et al 241
BANDARA v. SINNAPPU 249
ANTHONIPILLAI v. THYIRAINETHAN ET AL 254
RANAWEERA et al v. SEELAWATHIE et al 255
KING v. PEDRICK SINGHO 256
KING v. FERNANDO, W.F. 261
JAMES PERERA v. WALDRON 262
KATHTHIRIARATCHI et al v. RAJASURIYA 264
MARCELIN PERERA v. SOCKALINGAM CHETTIAR 265
THE KELANI VALLEY MOTOR TRANSIT Co.,LTD. v. THE COLOMBO RATUNAPURA OMNIBUS Co.,LTD. 271
BILINDI et al v. ATHTHADASSI THERO 276
RAMAPILLAI v. ZAVIER et al 281
KING v. LEIGHTON 283
SIMON v. POLICE 285
ATTORNEY GENERAL v. VISUVALINGAM 286
WIJAYARAYANA v. GENERAL INSURANCE 289
FERNANDO v. THAMEL et al 297
CHANDRAWATHIE et al., v. PEERIS APPUHAMY 301
PERUMAL v. GNANAPANDITHAN 302
CHANDRAWIMALA THERUNNANSE v. SIYADORIS et al 304
DASANAYAKE APPUHAMY v. KUMARASINGHE 310
CECILY HAMY v. ZOYSA 311
TRUSTEES OF THE WIJEYEWARDENE CHARITABLE TRUST v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 313
COORAY et al v. SAMARANAYAKE 322
WIJERATNE v. WIJERATNE 324
KATHIRGAMAR v. IYER 325
WICKREMESINGHE v. PEIRIS 326
ASILIN PEIRIS v. WIMALASENA PERERA 329
AVISAPPUHAMY v. ROYD 329
KING v. PEIRIS 330
WILLIAM SINGHO v. SELVADURAI 335
MUTUWA et al v. ALBERT 336
SELVANAYAKAM KANGANY v. HENDERSON 337
PERERA v. PODISINGHO 347
SADIRISA v. ABEYESINGHE 350
KARTHIGESU KURUKKAL v. SARMA 351
SINNATHAMBY et al v. KATHIRGAMU 354
SANGARAM v. POLICE 357
JOHN v. POLICE 359
SEKATHI v. DAVOODU 360
MUDALIYAR WIJETUNGA v. DUWALAGE ROSSIE et al 361
KING v. RANASINGHE et al 373
NATHURMAL GIANCHAND et al v. MAKATY 376
UPAIRS v. POLICE 378
HENRICUS v. WIJESOORIYA 378
PERERA et al v. DHARMARATNE 381
CHRISTINAHAMY et al v. CONDERLAG 382
THE ATTORNEY GENERAL v. WIJESURIYA 385
WIJEYERATNE v. MENDIS APPU et al 393
ABEYSURIYA et al v. GUNAWARDENE et al 397
FERNANDO v. RAJASOORIYA 399
THE FOOD AND PRICE CONTROL INSPECTOR, PUTTALAM v. ABAYARTNE 401
PONNAMAL PANDITHU v. THE INSPECTOR OF POLICE 403
SINNALEBBE et al v. THE POLICE 405
CORNELIS et al v. EXCISE INSPECTOR 407
COSTA et al v. REITH 409
MILLEN v. MILLEN 413
HINNI APPU et al v. GUNARATNE 415
CHANDRANAYAKA HAMINE et al v. GUNASEKERE et al 418
CHELLIAH et al v. SAIVA PARIPALAM 419
KING v. FONSEKA 424
CAREEM v. WICKREMERATNE 427
JUWANIS PERERA v. GORDON 428
THE ATTORNEY GENERAL v. FERNANDO 431
GuNARATNE v. THELENIS et al 433
DE ZOYSA v. GUNASEKERA et al 439
THASSIM v. CABEEN 440
NANSOORA v. JARIA 441
KING v. KIRINELIS 443
JOSEPH v. THE ATTORNEY GENERAL 446
KING v. DON SAMEL 449
WATSON v. RAMIAH 452
SUPPIAH et al v. DE SILVA 454
KING v. BEYALSINGHO et al 456
NONA KUMARA v. ABDUL CADER 457
DHARAMARATNA v. INDASARA ISTHAVIRA 460
CHARLES APPU v. THE CONTROLLER OF ESTABLISHMENTS 462
KODITUWAKKU v. THE TRIBUNAL OF APPEAL et al 464
THE ATTORNEY GENERAL v. FRANCIS 467
KANDASAMY v. ROSAIRO 470
RAMAN v. THE SUPERINTENDENT OF POLICE 474
WEKUNAGODA v. DE ALWIS 475
DHANAPALA v. VAVUNIYA, D.R.O. 478
UKKU BANDA et al v. UKKU BANDA 481
PODIHAMY v. JAYARATNE 484
KANDASWAMY v. PUVANESWARI 486
DE SILVA v. SIRIWARDENE 487
ALBERT PEIRIS v. GUNARATNE 491
SEENITHAMBY et al v. JANSZ 496
KING v. GIRIGORIS APPUHAMY 499
HAWASILIYANAGE v. POLICE 501
PODIHAMY ET AL v. SEIMON APPU 503
KURUPPU v. IRANGANI GUNESEKERE 505
ABEYESINGHE et al v. ABEYASINGHE 509
SIMEON FERNANDO v. GOONESEKERA 512
MACKEEN et al v. PULLE et al 515
KING v. MUTTU 516
PERERA v. BENEDICT 519
ROSALIN NONA ET AL v. PERERA 523
MARAMBE v. JOHN 526
BROWN & CO LTD v. ROBERTS 529
PIYARATANA NAYAKA THERO v. DHAMMANANDA NAYAKA THERO 537
MURUGESU v. THAMBIPILLAI et al 542
SIMON SINGHO v. THE GOVERNMENT AGENT 545
MAZAHIM v. THE CONTROLLER OF PRICES 548
GOONETILEKE v. GOVERNMENT AGENT 549
MARIKAR v. PONNUDURAI 550
DHAMMADASI THERO v. DHAMMASIDDI THERO 553
HAMEED v. ANAMALAY 558
UTHUMALEVAI et al v. AVVA UMMA 561
ARNOLIS SINGHO v. MARY NONA 564
PITCHE v. RAJASURIYA (INSPECTOR OF POLICE) 566
PANCHA v. VELOO 567
PERERA v. JOHORAN 568
ALWIS v. FERNANDO 571
KING v. EDWIN 575


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports