Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 5
 New Law Reports 
Title Page No.
BABAPULLE v. RAJARATNAM 1
MURUGAPPA CHETTY v. HORSFALL 5
ABUBAKER v. TRUSCOTT 10
SINNATAMBY v. VEERAKATTI 14
FERNANDO v. DOCHCHI 15
QUEEN v. SILVA 17
ARITCHI CHETTY v. IBRAHIM NATCHIA 19
SENANAYAKE v. DON JOHN 22
GUNATILAKE v. SILVA 26
KATHIRIKAMASEGARA v. MUDALIYAR 29
BASTIAN PILLAI v. ANAPILLAI 31
BABA SINNO v. SASIRA 34
ASSISTANT GOVERNMENT AGENT v. KULATUNGA 37
CADER SAIBO v. FERNANDO 40
ELLIS v. CAREEM 44
ERAMANIS v. DANTU 48
MINGA v. SENDERIYA 50
ELLIS v. STEPHENS 52
NACHIAR v. FERNANDO 56
LE MESURIER v. ATTORNEY GENERAL 65
CAROLIS APPUHAMY v. SINHO APPU 75
NAGOOR PITCHE v. PAKEER et al., 77
FERNANDO v. UDUMAN 81
IN THE MATTER OF THE CAVEAT ENTERED BY CHRISTIAN MUTIAH 83
ACHCHI KANNU v. AGO APPU 87
SEADORIS v. LENERIS 89
PHILLIPPU PILLAI v. NAGANATHAR 90
SIRINERIS v. JAMES 93
JAGANADAN PILLAI v. PERERA 95
ATTORNEY GENERAL v. WANDURAGOLA 98
KING v. THEGIS 107
LENORA v. AMARASEKERA 114
GRESSY v. PERERA 116
SITTARA PUPALU v. NALLATAMPI 118
THE KING v. SUPPAIYA. 119
SINCHOHAMY v. GUNAVATHAMY 123
PERERA v. GUNASEKERA 124
WIJESINHA v. BABAHAMY 126
KING v. HARVEY 129
KARLINA v. MANIMAL 138
MACK v. WICKREMARATNE. 142
RATWATTE v. POLAMBEGODA 143
KADIJA UMMA v. ABDUL RAHIM 146
SUPPRAMANIAN CHETTY v. WHITE 150
PUTHAN KANGANY v. PERUMAL 160
KRAUSE v. PATHUMMA 162
BASTIAN v. ANAPILLAI 165
SAMARASINHA v. KURUKULASURIYA 172
RE WIKRAMANAYAKE RUPASINGHE 175
AUSADAHAMI v. TIKIRI ETANA 177
PROLIS v. AMERASURIYA 178
LEMPHERS v. ANTHONY APPUHAMY 181
PINTO v. FERNANDO 183
SILVA v. LOKU BANDA 184
FREUDENBERG v. KRISTNAN 186
ANDRIS SILVA v. RANMENIKA 188
WIJEWARDENE v. SEETALAHAMY 190
KARONCHIHAMI v. ANGOHAMI 193
SOYSA v. WEERASURIYA 196
DABARE v. MARTELIS APPU 210
BANDA KORALA v. PINHAMY 223
RAM MENIKA v. Appuhamy 226
THEODORIS FERNANDO v. ROSALIN FERNANDO 230
KING v. KOLONDA 236
GOONESEKARA v. SENARATNA 242
PERERA v. PODY SINHO 243
HENDRICK APPU v. SIRIWARDANE 247
SILVA v. MENDIS 252
DAHANAYAKE v. JAYASEKERA 257
CROOS v. GOONEWARDENE HAMINE 259
SILVA v. SILVA 262
MEYAPPA CHETTY v. USOOF 265
GOONERATNE v. DON PHILIP 268
CHANGARAPILLA v. CHELLIAH 270
GUNASEKERA HAMINI v. DON BARON 273
ELLIS v. DIAS.CREASY, E.B. 281
KIRI BANDA v. BOOTH 284
SIDORIS SILVA v. PALANIAPPA CHETTY 289
RE PERERA, M.A. 291
NAGAPPA CHETTY v. SILVA 295
SILVA v. RANIS 297
LENORA v. SLEEMAN 298
KARUPPAN CHETTY v. ANTHONAYAKE HAMINE 300
PERERA v. CASIM 307
RAMASWAMY CHETTY v. UDUMA LEBBE MARIKAR 310
CASSIM v. KANDAPPA 311
JAMES v. LATIFF 312
KING v. RAGAL 314
MENDIS v. MOHIDEEN 317
GOONEWARDANA v. PEREIRA 320
PALANIAPPA CHETTY v. ISMAIL SEIDIK 322
SIRIPINA v. KIRIBANDA KORALA 326
FERNANDO v. TEGIS APPU 330
TISSEHAMY v. SAMUEL APPU 334
REX v. PERIYATAMBY 338
BYRDE v. APPUHAMI 343
SILVA v. REGISTRAR GENERAL 345
SITHAMBARAM v. PALANIAPPA 353
SEENI MUTTU v. MEERA SAIBO 367
FERNANDO v. MENIKRALA 369
SIRAJUDIN v. WALKER 371
FERNANDO v. MIRANDO 373
KING v. WALTER DON 375
FERNANDO v. PERERA 377
SAMARASINHA v. BALAHAMY 379
ABDAN v. DEEN 381
UDUMA LEBBE v. SEYADIN MARIKKAR. 383


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports