Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 52
 New Law Reports 
Title Page No.
MACKIE et al. v. THE ATTORNEY GENERAL 1
WIJEDASA PERERA et al. v. THE KING 29
GUNARATNE v. HENDRICK APPUHAMY 43
ABEYKOON et al. v. KULATUNGA 47
ABEYKOON HAMINE v. APPUHAMY 49
DIAS v. PERIES 51
HUNTER v. SRI CHANDRASEKERA 54
PONNA v. MUTHUWA et al., 59
KATHIRITHAMBY et al. v. SUBRAMANIAM 62
KIRI BANDA v. HEMASINGHE 69
RATWATTA v. BELIGAMMANA 71
ASIRVATHAM v. GUNARATNE 73
ARALIAS v. FRANCIS 75
JANSZ v. WEERASEKERA et al., 78
ANDIRIS v. WANASINGHE 83
DAVID APPUHAMY v. WEERASOORIYA 87
KARALINA v. EXCISE INSPECTOR, MATARA 89
WEERASINGHE v. CANDAPPA 91
BANDIYA v. THE LAND COMMISSIONER 95
MUTTALIBU v. HAMEED 97
VALLIAPPA CHETTIAR v J. VANDER POORTEN 108
ELPI NONA v. PUNCHI SINGHO et al., 115
MARTIN APPU v. THE KING 119
ATTORNEY GENERAL v. KANAGARATNAM et al., 121
NICHOLAS HAMY v. JAMES APPUHAMY 137
GUNAWARDENE et al. v. THE KING 142
WADUGANATHAN CHETTIAR v. GUNASENA 145
ALGAMA v. BUDDHARAKKITA 150
ABDUL CADER v. RAZIK et al., 156
SAMSON PERERA et al. v. ROBERTS, T.W. et al., 164
VALLIPURAM et al. v. GASPERSON et al., 169
JAYATUNGE et al. v. RAMASAMY CHETTIAR 171
ATTORNEY GENERAL v. JUNAID 176
PIYASENA v. NADARAJAH 181
REX v. JAYASENA 183
KANAPATHIPILLAI v. THE KING 186
ALICE NONA v. WIMALATUNGA 188
WIMALASURIYA v. PONNIAH 191
MARIKKAR v. LEBBE 193
FERNANDOPULLE v. PERERA APPUHAMY 204
SIVAGURUNATHAN v. DORESAMY et al., 207
CHARLES v. KANDIAH 212
FERDINANDO v. ABRAHAM 215
SUBBIAH PILLAI v. FERNANDO 217
VANDER POORTEN v. VANDER POORTEN et al. 219
MANUELPILLAI v. NALLAMMA 221
THAMBAPILLAI v. NAGAMANIPILLAI et al. 225
KARUPPIAH SERVAI v. THE KING 227
ANTHONY GASPAR et al. v. BISHOP OF JAFFNA 230
BANDAPPUHAMY v. SWAMY PILLAI 234
PONNAMBALAM et al. v. THE KING 237
BISO MENIKA v. WIJERATNE BANDA 238
PEDRICK SINGHO v. THE KING 241
JAYARATNE v. MOHAMED MIYA 249
CUMARASAMY v. DE MEL, R.A. et al., 253
DON AMARASEKERA v. RASIAH 258
KARUPPIAH KANGANY v. RAMASAMY KANGANY 262
SUPPAMMAL v. THEVAR 265
HAMID v. MARIKAR et al., 269
SANGARALINGANADAN v. THE ATTORNEY GENERAL 274
FERNANDO v. SAMARAWEERA 278
IN RE ABU BAKR 286
SIYANERIS v. JAYASINGHE UDENIS DE SILVA 289
REGINALD PERERA v. THE KING 293
REX v. GUNAWARDENE et al., 297
KARUNATILLEKE v. KARUNATILLEKE et al., 300
MURUGESU v. AMERASINGHE et al., 303
IN RE ABDUL KUTHOOS 306
SOYZA v. DE SILVA et al., 309
WILLIAM SINGHO v. AVERY 311
JAFFERJEE v. MUNASINGHE 313
AUSADAHAMY et al. v. TIKIRI BANDA 314
AMUGODAMGE JAMIS v. BALASINGHAM et al. 321
MUTTUSAMY et al. v. KANNANGARA 324
DONA ELISHAMY et al. v. DON JULIS APPUHAMY 332
THEMANIS v. LAWARIS 334
PAKIADASAN v. MARSHALL APPU 335
IN RE VELIN et al. 337
GARDIRIS APPU v. THE KING 344
CHAIRMAN U. C. MATARA., v. ABEYSURIYA 349
BADURDEEN v. COMMISSIONER FOR THE REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 354
GUNASEKERA v. DE ZOYSA 357
CRUSE v. S. I. POLICE, MODERA 359
RAJAPAKSE v. FERNANDO 361
SITTAMPALAM v. THE KING 374
DINGIRIMENIKA v. KIRIAPPU 378
SAMARASEKERA v. SOYSA 380
MARTIN v. THE KING 381
GOVINDASAMY v. MOHAMADU IBRAHIM et al., 385
NADARAJAH PILLAI v. MATILDA FERNANDO 391
KUMARAJEEVA v. SUSANA FERNANDO et al., 393
NALLAKARUPPEN CHETTIAR et al. v. HEPPONSTALL 396
SUMENASENA v. THE KING 400
ABEYGOONESEKERA v. SINNATHAMBY 403
PEIRIS v. SAVUNDRANAYAGAM 406
MENCHINAHAMY v. MUNIWEERA et al., 409
CHELLAPPAH v. COMMISSIONER OF INCOMETAX 416
SABAPATHY v. KULARATNE 425
MOOSAJEE v. FERNANDO 426
DHARMARATNE v. COMMISSIONER OF ELECTIONS 429
DE ALWIS v. PERERA 433
ABRAHAM v. HUME 449
JARLIS v. THE KING 457
JUSTIN FERNANDO v. ABDUL RAHAMAN 462
ARUMUGAM et al. v. SHANMUGAM et al. 471
SARAVANAMUTTU v. MURUGESU 474
LANKA ESTATES AGENCY, LTD. v. COREA 477
SILVA v. ATTORNEY GENERAL 481
MENDIS v. THE KING 486
ROCKLAND DISTILLERIES v. AZEEZ 490
SELVADURAI v. JAMIS APPUHAMY 493
SAMEL APPUHAMY v. PETER APPUHAMY 496
JAYARATNE v. RANAPURA 499
ABDUL RAHUMAN v. MARIMUTTU 503
EBERT SILVA v. THE KING 505
IN RE AIYADURAI 510
SUDU BANDA v. PUNCHIRALA 512
SAMARANAYAKE v. WIJESINGHE 516
LANTRA v. LETCHIMAN CHETTIAR 526
UNITED BUS CO., LTD. v. KANDY TOWN BUS CO., LTD. 529
ABDUL CADER v. SITTINISA 536
DIONIS v. THE KING 547
ATTORNEY GENERAL v. VALLIPURAM 551
SUTHERLAND v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 553
NAGALINGAM J., GRATIAEN J. and GUNASEKARA J. 559
MOHAMEDU v. SILVA 562
DE ZILVA v. CHATHUKUTTY 566
MULGIRIGALA CO OPERATIVE STORES SOCIETY, LTD. v. CHARLIS 567
KING v. MICHAEL FERNANDO 571


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports