Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 74
 New Law Reports 
Title Page No.
CEYLON STATE MORTGAGE BANK v. FERNANDO 1
MARY v. KURERA 5
YOOSOOF v. RAJARATNAM 9
SOMARATNE v. MUNASINGHE 14
ADIYARATNE v. FOOD AND PRICE CONTROL INSPECTOR 19
HASSAN v. CALIDEEN 21
MUNICIPAL COUNCIL OF JAFFNA v. DODWELL & Co. LTD. 25
WIJETUNGE v. SENANAYAKE 34
FERNANDO v. UMAGILIYA 36
RANASINGHE v. WIJENDRA 38
JAFFERJEE v. PERERA 43
KARUNARATNE v. JACKOLIS APPUHAMY 46
JOSLIN v. BANDARA 48
FERNANDO v. THE QUEEN 49
NAGARATNAM v. SUPPIAH 54
FERNANDO v. FERNANDO 57
PERERA v. CHELLIAH 61
SAMARAKOON v. GUNADASA 62
CHARLIS, K.A. v. THE QUEEN 73
MALIBAN BISCUIT MANUFACTORIES LTD. v. SUBRAMANIAM 76
WICKREMASINGHE v. DEVASAGAYAM 80
BATA SHOE Co. LTD. v. SIRISENA 94
NALLATHAMBY v. MUTTUKRISHNAN 95
WIJEWARDENA v. SENANAYAKE 97
SAMERAWICKRAMA v. SEBASTIAN 101
GUNADASA v. RAJAPAKSE 103
JANE NONA v. DINGIRIMAHATMAYA 105
WIJETUNGE v. PERERA 107
THOMAS SINGHO v. CORNELIS 109
THE QUEEN v. CORNELIS SILVA, N.L. 113
POTMAN v. POLICE 115
THE QUEEN v. GOONETILLEKE 118
DE SILVA v. HAPUARATCHI 121
ABEYSURIYA v. DIONISAPPU 129
PERERA v. KALUTARA, A.G.A. 130
PILIYANDALA POLGASOWITA CO OPERATIVE SOCIETIES UNION v. LIYANAGE 138
FERNANDO v. MAHANTILA 140
GUNAWARDENA v. INSPECTOR OF POLICE 142
SUBRAMANIAM v. LIYANAGE 143
SANDANAM v. JAMALDEEN 145
MULTI PURPOSE CO OPERATIVE SOCIETY LTD v. GUNATILLEKE 151
RANASINGHE v. ARIYARATNE EPA 153
SUMANASIRI v. TILLEKERATNE BANDA 155
FERNANDO, M.K. v. THE QUEEN 159
THRIUNAYAGHAM v. INSPECTOR OF POLICE, JAFFNA 161
GUNASEKERA v. PERERA 163
GAFFOOR v. DE ALMEIDA 164
ABEYSUNDERA, C. v. THE QUEEN 169
ANTHONIPILLAI v. RAJASOORIAR 172
SIRISENA v. PIERIS 174
WIMALASENA v. INSPECTOR OF POLICE, HAMBANTOTA 176
CEYLON ESTATES OFFICERS UNION v. SUPERINTENDENT, GALAHANDA WATTE ESTATES 182
MACK WOODS LTD v. TEA, RUBBER, COCONUT & GENERAL PRODUCTS WORKERS UNION 183
NANAYAKKARA v. HETTIARATCHI 185
DINGIRI BANDA v. GOMEZ 187
SUPERINTENDENT WE OYA GROUP v. CEYLON ESTATES STAFFS UNION 189
WIJERATNE v. WIJERATNE 193
PATMANATHAN v. THURAISINGHAM 196
SAMARAPALA v. MARY 203
PERERA v. GONADUWA 207
BRITTO v. SWAMIKANNU 209
FELIX SINGHO v. URBAN COUNCIL, KALUTARA 215
CITY CARRIERS LTD v. THE ATTORNEY GENERLAL 217
SEENITHAMBY v. AHAMADULEBBE 222
SEDIRIS, K.S. v. THE QUEEN 224
FAJRLHUQ v. JAYAWARDENA 230
RAJAPAKSE v. COMMISSIONER OF NATIONAL HOUSING 236
PATHINAYAKE v. KARMIKA HA SAMANYA KAMKARU SAMITHIYA 237
SILVA v. SOUTHERN FREIGHTERS LTD AMBALANGODA 239
JUPITER CIGARETTE & TOBACCO Co. LTD v. SOYSA 241
LAFEER, M.H.M. v. THE QUEEN 246
GUNAWARDENE v. JAYAWARDENE 248
PIYASENA v. SILVA 253
SENANAYAKE v. ABDUL CADER 255
L.J. PEIRIS & Co.LTD v. PEIRIS 261
ELLAWELA v. WIJESUNDERA 265
SULTAN v. KACHCHERI SURVEYOR, TRINCOMALEE 287
SINHALESE FILM INDUSTRIAL CORPORATION LTD. v. MADANAYAKE 289
TILAKASIRI MENIKE v. DINGIRI BANDA 296
GIANCHAND v. HYDER ALI 300
PERERA v. PREMAWATHIE 302
THEIVANAIPILLAI v. NALLIAH 307
WIMALAWATHIE v. OPANAYAKE 308
MUTTIAH, S. v. THE QUEEN 313
RATHINAM, S. v. THE QUEEN 317
SILVA v. DE MEL 327
PATHMANATHAN v. AIYATHURAI 331
PERUMAL v. KARUMEGAM 334
MALIBAN BISCUIT MANUFACTORIES LTD. v. SUBRAMANIAM 337
INDEPENDENT INDUSTRIAL & COMMERCIAL EMPLOYEES UNION v. BOARD OF DIRECTORS, C.W.E. 344
SMALE v. COMMISSIONER OF INLAND REVENUE 355
SIRIWARDENA v. MUDIYANSELAGE APPUHAMY 361
WAMBECK v. DE SILVA 364
PODIAPPUHAMY v. SENEVIRATNE 367
ALBERT SINGHO, W.A. v. THE QUEEN 368
WIJERATNE v. INSPECTOR OF POLICE, FORT 376
KANAGARAJAH v. THE QUEEN 378
RICHARD v. ANULAWATHIE 383
ROWLANDS v. THE ATTORNEY GENERAL 385
DE ZOYSA v. INSPECTOR OF POLICE 425
INDRAWATHIE KUMARIHAMY v. PURIJJALA 430
WELEGODA v. JOSEPH 431
JANDI v. PINIDIYA 433
KRISHNAPILLAI, A. v. THE QUEEN 438
CEYLON HOTELS CORPORATION v. JAYATUNGA 442
RANASINGHE v. ALGIN 446
FERNANDO v. FERNANDO 448
IN RE ACTING GENERAL MANAGER, ELECTRICAL UNDERTAKINGS 452
THIRUNAVAKARASU v. THURAIRATNAM 454
C. SUNTHARALINGAM . v. THE INSPECTOR OF POLICE, KANKESANTURAI 457
KOTHARI v. FERNANDO 463
PALANIYANDI PILLAI v. LABOUR OFFICER, NUWARA ELIYA 471
HATTON TRANSPORT AGENCY Co., LTD v. GEORGE 473
NOON v. SIRISENA 478
PEERIS v. INSPECTOR OF POLICE, CRIMES, KALUTARA 479
DURAIAPPAH v. MARTYN 481
PUNCHIBANDA, A. v. THE QUEEN 494
PIYASENA, K.B. v. THE QUEEN 498
UNITED PLANTATION WORKERS UNION v. SUPERINTENDENT, CRAIG ESTATE 499
SECRETARY TO THE TREASURY v. MEDIWAKE 503
RIVER VALLEYS DEVELOPMENT BOARD v. SHERIFF 505
THANGAVELU v. THE QUEEN 512
PERIYAMBALAM v. THE QUEEN 515
HARIKRISHNAN v. WEERASINGHE 520
V. JOHN SILVA. v .C. WILLIAM DE SILVA 521
JAYAWICKREMA v. NAGASINGHE 523
COMISSIONER OF INLAND REVENUE v. RAJARATNAM 529
GUNATILAKE APPUHAMY, R.M. v. THE QUEEN 536
MUNASINGHE v. M. J. PIERIS 542
PERERA v. AMARASENA 545
CEYLON INSURANCE Co., LTD v. PERERA 553
SIRISENA, R.M. v. THE QUEEN 561
FERNANDO v. ROSALIN 563
SENANAYAKE v. SENANAYAKE 564
PRAISOODY v. GURUNATHAPILLAI 567
RASHEEM v. EKANAYAKE 569
TILAKARATNE v. INSPECTOR OF POLICE, GANEMULLA 571


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports