Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 23
 New Law Reports 
Title Page No.
VYRAMUTTU v. MOOTATAMBY et al 1
WEERAKOON v. APPUHAMY et al., 5
FERNANDO v. FONSEKA 7
SILVA v. SILVA 9
KING v. JAMES APPU et al. 16
AMERASEKERA v. PERERA et al. 18
SUNNYGAMA CO., LTD. v. FONSEKA 20
MENDIS & CO. v. THE HOLLAND CEYLON COMMERCIAL CO. 21
PIYADASA et al. v. DEEVAMITTA et al. 24
ASSISTANT GOVERNMENT AGENT KANDY v. KALU BANDA et al 26
JAYASINGE v. SILVA 28
PERERA v. IBRAHIM 30
FERNANDO v. FERNANDO 31
WEKRAKOON v. RANHAMY. 33
WALKER v. ALAGAN KANGANY. 60
ALI MARIKAR v. OMARDEEN 65
IN RE THE APPLICATION OF THE K.S.VEERAVAGU, NOTARY PABLIC. 67
KHAN v. PERERA 69
NAGAHAWATTE et al. v. WETTESINGHE et al. 70
SOYSA v. CECELIA et al. 74
HENDRICK SINGHO v. KALANIS APPU et al 80
APPUHAMY v. DISSANAYAKE 88
CADER v. HAMIDU et al. 91
KATHERESAN CHETTY v. DORESAMY 93
HEEMA v. PUNCHIBABA 95
SEELACHCHY v. VISUVANATHAN CHETTY. 97
BEEBEE v. MAHMOOD 123
OBEYESEKERA v. EDWARDIAS et al. 124
SUB-INSPECTOR OF POLICE, BENTOTA v. ZOYSA et al., 125
SIVAPRAKASAM v. VEERAGATHY 127
APPUHAMY et. al. v. THE DOLOSWALA TEA AND RUBBER COMPANY. 129
FERDINANDO v. FERDINANDO 143
HAMID et al v. THE SPECIAL OFFICER APPOINTED UNDER THE WASTE LANDS ORDINANCE 150
PERERA v. SINGHO 154
RATWATTE et al. v. RAHIMAN 155
THE POLICE SERGEANT v. ABEYHAMY 156
BANDA v. WERESEKERA et al. 157
APPUHAMY v. EMANIS et al 160
SILVA v. SILVA ET AL 161
KADIRASAN CHETTY v. ARNOLIS 162
POLICE OFFICER BELIATTA v. BABUNAPPU 165
INSPECTOR OF POLICE v. NADAR 167
ROSALINAHAMY v. SUWARIS 168
SEDRIS v. SINGHO 171
PERERA v. KAPURUHAMY 176
HAKIM BHAI v. ABDULLA 180
TAMBIPILLAI et al v. NAGALINGAM et al 185
MEINKHAMY v. PINHAMY 189
KING v. ABDUL CADER 190
IN RE THE APPLICATION OF JOSEPHINE RATNAYAKE 191
ISMALANNE LOKKA v. HARMANIS 192
NANAYAKKARA v. ANDRIS 193
SILVA v. ARUMUGAM 204
KATIRITAMBY ET AL v. PARUPATHIPILLAI ET AL 209
THE FOREST RANGER, CHILAW v. FERNANDO 212
SATHASIVAM et al., v. VAITHIANATHAN 215
BOULTON v. VALLIPURAMPILLAI 218
CHANMUGAM et al., v. KANDIAH et al., 221
KING v. ARNOLES 225
PUNCHIRALA v. KIRI BANDA ET AL. 228
PONNAMPERUME v. GOONESEKERA et al., 235
NILES v. VELAPPA 241
ABDUL CADER v. OMARDEEN. 243
RAMANADEN v. FERNANDO et al., 245
FERNANDO v. SILVA et al. 249
KOMALE v. PETHA et al. 251
GUNARIS HAMY v. NONABABA 253
GOONERATNA v. SILVA 254
GATEKEEPER, C.G.R. v. ELARIS et al. 255
RATNAIKE v. BANDA 256
SAMPASIVAM v. MANIKKAM et al. 257
MARALIYA v. GUNASEKERA et al. 261
FERNANDO v. FERNANDO 266
CARRIM v. WAHID 270
KIRIHAMY v. MUDIYANSE 272
MURPHY v. PUNCHAPPU 274
BORHAM v. SILVA 276
PATHUMMA v. SEENI MOHAMMADU 277
KIRTHISINGE v. PERERA et al., 279
APPUHAMY et al. v. BANDA 281
TIYADORIS et al., v. SADISHAMY 283
MUDIANSE et al. v. SIRIYA et al., 285
KING v. CHANDRASEKERA 286
HAMINE ETENA v. THE ASSISTANT GOVERNMENT AGENT 289
ABDULLA v. MENIKA ET AL., 301
SEDRIS v. RAMANATHAN 315
NONNOHAMY et al. v. PODISINGHO et al., 319
COORAY v. THE CEYLON PARA ROBBER Co.,LTD. 321
KOELMAN v. AMARASEKERE ET AL., 327
ADAPPA CHETTY v. KURERA 331
HADJIAR v. MEYAPPA 333
KANDIAH v. PODISINGHO 337
GUNAWARDENE v. DIAS 339
MUDIYANSE v. VANDERPOORTEN 342
SILVA v. CARLINAHAMY et al. 344
DIONIS APPU v. ARLIS et al., 346
HODSON v. MOHOMADU 348
BISOHAMY v. JOSEPH et al. 350
SOPHIA HAMINE v. APPUHAMY 353
EBERT v. PERERA 362
KING v. SANTHERESEKERA 368
FERNANDO v. MARSAL APPU et al., 370
SILVA v. LETCHIMAN CHETTY 372
SETHUHAMY et al. v. KIRI BANDA et al. 376
IN RE THE INSOLVENCY OF ABDUL CADER 381
SAMARANAYAKE v. DISSANAYAKE 383
THE LIQUIDATORS OF THE ENEMY FIRM OF FREUDENBERG & CO. v. SOMASUNDARAM 385
ARNALDO DA BRESCIA 391
AHAMPARAPILLAI v. PODI SINGHO 399
FERNANDO v. SUBRAMANIAM et al. 402
MOHOMADO LEBBE v. AHAMADO ALI et al., 406
BULNER v. KRELTZHEIM et al. 408
RAMALINGAM v. MOHIDEEN. 409
BANDRA v. ELAPATHA et al., 411
IN RE ISMAIL, A.H. 413
APPUHAMY v. NONIS 415
SUPPRAMANIAM et al. v. ERAMPAKURUKAL et al., 417
PUNCHIAMMA et al. v. THEOBOLD 443
MEYDEEN v. GHOUSE et al. 445
SILVA v. FONSEKA 447
NANDUWA et al v. BHAI et al. 449
FERANANDO v. FERANANDO 453
KANAPATHIPILLAI v. KANNAKAI et al., 455
FERNANDO v. RANHAMY 456
MATTICHCHAN v. MATTICHCHAN. 456
ARUNASALAM v. RAMANATHER. 457
BASNAYAKE HAMINE v. PATHIRATNE. 457
PERERA v. LOGUS. 458
WEERASOORIYA v. JAKES. 459
MISSIE NONA v. PEDRICK 459
PERERA v. FERNANDO. 460
COORAY v. SILVA. 460
ALIA MARIKKAR v. BAWA 461
PIERIS APPTT v. PRANADU. 461
OBEYESEKERA v. EUWARDIAS 462
AMARAWICKREME v. JAYASINGHE ET AL. 462
SARANGAPANY v. CORNELIS APPU 464
JEERISHAMY v. DAVITH SINNO 466
APPUHAMY v. WEERATUNGA et al., 467
ZOYSA v. FERNANDO 469
APPUHAMY et al. v. AGIDAHAMY 473
IN REVESION, POLICE COURT BATTICALOA 475
FERNANDO v. APPUHAMY 476
NARAYAN CHETTY v. AZEEZ 477
HELENIS v. HENDRICK et al., 479
SENANAYAKE v. SELASTINA HAMINE et al. 481
FERNANDO v. FERNANDO 483
PEIRIS v. EPERANJINA et al., 485
THE SUNNYGAMA CO., LTD., v. FONSEKA. , 486
FRASER v. VYTHIANATHAN et al. 488
FERNANDO et al v. MENDIS 489
MAMNOOR v. MOHAMED 493
ARACHCHI APPU et al. v. MOHOTTI APPU et al., 500
PERERA v. SAMARAKOON 502
SAIDU v. SAMIDU 506
THE EASTERN GARAGE AND COLOMBO TAXI-CAB CO., LTD., v. SILVA. 509
JAYASURIYA v. KOTALAWALA et al., 511


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports