Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 59
 New Law Reports 
Title Page No.
PERERA v. MARTIN DIAS 1
UNIVERSITY OF CEYLON v. FERNANDO 8
NOMIS PERERA v. MASINGHE 14
AMERASINGHE v. THE MANAGER, CEYLON WHARFAGE CO., LTD., 16
WILLIAM SINGHO v. EDWIN SINGHO 18
PIGERA v. MACKEEN 21
SPELDEWINDE v. SAVUNDARANAYAGAM 25
SUBRAMANIAM v. SUDALAIMANY NADAR 31
SITHY RAHEEM v. HAFEEL 34
DE ALWIS v. WIJEYEWARDENE 36
SHAHUL HAMEED v. MADUNI 39
OBEYESEKERE v. JANE NONA 41
WARLIS v. SCOTT 46
ATTORNEY GENERAL v. ARUNACHALAM CHETTIAR 49
GABRIEL PERERA v. CHANDRASEKERA 60
PERERA v. PERERA 64
SELLAHEWA v. RANAWEERA 66
BAGAWATHIYA PILLAI v. ZAHEED 68
WETTASINGHE v. SAMARANAYAKE 70
PINENCIHAMY v. WILSON 71
SOPAYA PEIRIS v. WILSON DE SILVA 73
ATTADASSI UNNANSE v. INDAJOTHI UNNANSE 79
DAVID v. MUNICIPAL SANITARY INSPECTOR 81
CHANDIRAM v. THE COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI REIDENTS 85
PONNAMBALAM v. THE MUNICIPAL COMMISSIONER 87
UKKU v. SIDORIS 90
GUNEWARDENE v. GUNEWARDENE 93
COOMARASWAMY v. HUDSON 97
MANDIRAMPILLAI v. SUBRAMANIAMPILLAI 102
ALIM v. ASIA UMMA 103
REGINA v. C. S. DISSANAYAKE 106
THE CEYLON WHARFAGE CO., LTD., v. DADA 110
KULATUNGE v. THE SUPERINTENDENT, ELECTRICAL DEPARTMENT 113
CORNELIS v. THE URBAN COUNCIL 115
KAILAYAR v. KANDIAH 117
CHELLIAH v. SELVANAYAGAM 119
WIJEWARDENE v. BUDDHARAKKITA THERA 121
JALALDEEN v. ALBERT 127
AGOSTINU v. KUMARASWAMY 132
PERERA v. PERERA 133
NADARAJA v. ATTORNEY GENERAL 136
THE NIKAHANA KAHADUWA CO OPERATIVE SOCIETY, LTD., v. HERATH 145
MALLAWA v. GUNASEKERA 157
MOHAMED CASSIM v. ZANEERA UMMA 160
FERNANDO v. PERERA 166
FERNANDO v. COORAY 169
THE QUEEN v. VICTOR PERERA 185
BANK OF CEYLON v. KULATILLEKE 188
KULATILLEKE v. MERCANTILE BANK OF INDIA 190
THOMISHAMY v. KARONCHIHAMY 191
SPELDEWINDE v. PEIRIS 193
THE QUEEN v. SIRISENA 198
HALAHAKONE v. FERNANDO 208
LUCIHAMY v. CICILIYANAHAMY 214
MOHIDEEN v. INSPECTOR OF POLICE 217
MOHIDEEN v. SULAIMAN 227
PERERA v. HALWATURA 233
IBRAHIM v. INSPECTOR OF POLICE 235
MARUTHAPILLAI v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI REIDENTS 236
PERERA AND MUNASINGHE, LTD. v. THE ATTORNEY GENERAL 239
THE QUEEN v. ARIYAWANTHA 241
PIERIS v. WILBERT 245
FERDINANDS v. DE ALWIS 253
SUBRAMANIAM v. THE MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND CULTURAL AFFAIRS 254
SIRIWARDANA v. EMALIN 263
KRISHNASWAMY v. THILLAIYAMPALAM 265
WIJESURIYA v. PEIRIS ET AL. 270
THE GENERAL INSURANCE CO., LTD., v. DON ABRAHAM, T.A. 282
BAPTISTE v. SELVARAJAH 284
PANDITHA WATUGEDERA AMARASEEHA THERO v. TITTAGALLE SASANATILAKE THERO 289
THE QUEEN v. MUDALIHAMY 299
TIRIMANNE v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 304
PODI APPUHAMY v. DANIEL APPUHAMY 307
DISSANAYAKE v. KULATILLEKE 310
LADAMUTTU PILLAI v. ATTORNEY GENERAL 313
FERNANDO v. FERNANDO 341
APPUHAMY v. RANASINGHE 344
MARIAN v. JESUTHASAN 348
SELLATHANGAM v. ASSANARLEBBE 350
FERNANDO v. FERNANDO 351
FREWIN & CO., LTD. v. COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL et al. 354
PITCHCHOHAMY DE SILVA v. SIYANERIS 361
FONSEKA v. PERERA 364
PARAMANATHAN v. GOONEWARDENE 372
SELLAMMAH v. SELLAMUTTU 376
SENEVIRATNE v. GUNARATNE 382
ABDEEN v. THAHEER 385
SPELDEWINDE v. DE ZOSA 391
SAMARAWEERA v. RANASINGHE 395
SIRIWARDENE v. JAUASUMANA 400
PAUL v. GEVERAPPA REDDIAR 402
KANAPATHIPILLAI v. SORNAMMAH 404
BUDDHARAKKITA THERA v. WIJEWARDENE 409
MORONTUDUWE SRI NANESWARA DHAMMANANDA NAYAKE THERO v. BADDEGAMA PIYARATANA NAYAKA THEREO 412
MAYAWATHIE v. DE SILVA 430
SIRIPALA v. MAGIE NONA 433
GOPALLAWA v. LAND ACQUISITION BOARD OF REVIEW 437
FERNANDO v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 441
EDIRIWEERA v. WIJESURIYA 446
GUNAWARDENA v. PATRICK 449
CAROLIS APPUHAMY v. FORD FOOTWEAR LTD., 450
SRI LANKA OMNIBUS CO., LTD., v. PERERA 452
SUGANTHADASA v. JAYASINGHE 457
H. W. AMARASURIYA ESTATES LTD. v. RATNAYAKE 476
TENNEKOON v. DURAISAMY 481
THE UNITED INDIA FIRE AND GENERAL INSURANCE CO., LTD., v. WEINMAN 495
MAHESWARY v. PONNUDURAI 498
DHARAMADASA v. GUNAWATHY 501
AMUNUGAMA v. HERATH 505
TENNEKOON v. PANJAN 512
ALWIS v. PIERIS APPUHAMY 518
FERNANDO v. FERNANDO 522
MUTTUCUMARU v. COREA 525
PERERA v. WIJESURIYA 529
DURAIRAJAN v. MAILVAGANAM 540
PODIMENIKE KUMARIHAMY v. ABEYKOON BANDA 543
JULIANA HAMINE v. DON THOMAS 546
ALICE v. EXCISE INSPECTOR 550
MERCANTILE BANK OF INDIA v. DE SILVA 553
PERERA v. MARTIN 555
WICKRAMASINGHE v. MATARA MERCHANTS LTD. 558
PUNCHINONA v. CO OPERATIVE STORES SOCIETY LTD., 562
HINNIAPPUHAMY v. KUMARASINGHA et al. 566
MOHIDEEN v. SITHY KATHEEJA 570
THAMBOO v. THE SUPERINTENDENT OF PRISONS 573


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports