Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 31
 New Law Reports 
Title Page No.
SILVA v. THABREW 1
NOORBHOY v. MOHIDEEN PITCHE 3
PERERA v. VALIAPPA CHETTY 7
GOONEWARDENE v. GOONEWARDENE 9
LEBBE v. BANDA 28
JINADASA v. WEERASINGHE 33
AMARASEKERE v. MOHAMADU UDUMA 36
MARKANDAN v. AIYAR 38
SINNAMY AIYER v. BALAMPIKAI AMMA 47
HALL v. PELMADULLA VALLEY TEA AND RUBBER COMPANY, LIMITED 55
DOLOSWELA RUBBER & TEA ESTATE CO v. SWARIS APPU et al. 60
MAHAWOOF et al. v. MARIKKAR 65
KING v. KARUPPEN 67
SINNIAH CHETTY v. SILVA et al. 69
DON v. DON 73
COMMISSIONER OF STAMPS v. BANDA 80
GRANGE v. PERERA 85
SENANAYAKE v. WIJEYESEKERE 88
PERERA v. SILVA 94
MENON v. ABDUL RAHMAN 95
VELUPILLAI v. SIDEMBRAM 97
MEIYA NONA v. DAVITH VEDARALA 104
FERNANDO v. FERNANDO 107
IN THE MATTER OF A CONTEMPT OF COURT BY SIRIWARDENE, P.C. 111
FERNANDO v. FERNANDO 113
GOVERNMENT AGENT, NORTHERN PROVINCE v. KANAGASUNDERAM 115
JAYAWARDENE v. KARUNARATNE 116
RAMASAMY PILLAI v. VENGADASAMY 118
SILVA v. SOMAWATHIE 120
KING v. MARTIN 124
FERNANDO v. FERNANDO 126
INSPECTOR OF POLICE v. DE ZOYSA 127
ABDUL LEBBE v. ABIDEEN 129
GOONERATNAYAKA v. CLAYTON 132
DYSON v. KHAN 136
KARTIGESU v. GOVERNMENT AGENT, NORTHERN PROVINCE 141
JOHORAN v. SARANELIS 146
ANCHAPULLAI v. BAKER 149
HEEN BANDA v. ALUVIHARE 152
SUB INSPECTOR OF POLICE v. RAJALINGAM 157
TERUNANSE v. TERUNANSE 161
SATHASIVA KURUKKAL v. SUBRAMANIAM KURUKKAL 165
MEIS SINGHO v. JOSIE PERERA 168
KANDIAH v. KARTHIGESU 172
ABEYSEKERE v. MARALIYA 177
WEERAPAH v. WIGGIN 181
SILVA v. GOONESEKERE 184
ABEYGUNESEKERE v. SUBIYADASA 187
DEEN v. ALAGAPPA CHETTY 188
DE SILVA v. LOKUHAMY 193
PALIPANE v. TALDENA 196
BANDA ARATCHI v. MADAR SAIBO 202
EBRAHIM v. RAMAN CHETTY 205
INSPECTOR OF POLICE BADDEGAMA v. HENDRICK 208
INSPECTOR OF EXCISE v. LEBBE 211
ARUNASALEM CHETTY v. WILSON 213
MANGO NONA v. MENIS APPU 218
NONOHAMY v. PUNCHIHAMY 220
KING v. ABEYRATNE 224
DE SILVA v. ISAN APPU et al. 225
SARAVANAMUTTU v. GOVERNMENT AGENT, NORTH CENTRAL PROVINCE 228
PATHUMMA v. IDROOS 230
MUHEETH v. WAHID 233
PERERA v. ISABEL HAMY 236
MARICAR v. UMMA 237
PILLAI v. MOSS 240
STEWART et al. v. SENANAYAKE 241
HOLSINGER v. JOSEPH 250
SILVA v. NONIS 252
DANIEL v. SANDRIS APPU 255
THAMOTHERAM v. NAGALINGAM 257
MALALANKARA THERO v. SIMANANDA THERO 259
FRANCIS DANIEL DAVID v. DAVID 266
SOMASUNDERAM CHETTY et al., v. VANDER POORTEN 270
WILSON v. EMMANUEL 283
ANNAMALAI CHETTY v. LUDOVICI 285
SCHRADER. v. MARIKAR 286
SAHIB v. MUDALIYAR 288
MOHAMADU v. MARIKAR 289
SAMARASUNDERA v. PERERA 292
SELVATHURAI v. SOMASUNDERAM 296
KING v. DINGIRI MENIKA 301
KING v. MARTHELIS FERNANDO 303
AMANATHAN v. PERERA 304
POLICE COURT 309
WIJEYRATNE v. ABDULLA 310
GABRIEL v. SOYSA 314
DAVID & Co. v. ALBERT SILVA 316
THE GOVERNMENT AGENT, SOUTHERN PROVINCE v. KADIJA UMMA 317
HEENMAHATMAYA v. L. R. P. ESTATE & Co 318
FERON v. ISMAIL LEBBE MARIKAR 319
KARUNARATNE v. COMMISSIONER OF STAMPS 321
INSPECTOR OF EXCISE, COLOMBO v. PETER 324
SOCKALINGAM CHETTY v. MARAKAYAR 327
ALMEIDA v. FERNANDO 331
MUTTIAH v. PODISINGHO APPUHAMY 333
SAMICHIAPPU v. DON SWARIS APPUHAMY 338
WICKREMASURIYA v. MUDIANSE 344
IN THE MATTER OF APPLICATION FOR A WRIT OF QUO WARRANTO AGAINST CHAIRMAN 347
DHARMASENA v. LEWIS et al. 353
ELIYAVAN v. VELAN 356
SUB INSPECTOR OF POLICE, BADULLA v. KAMURDEEN 359
JAMES et al. v. SOFER 362
MUNICIPAL COUNCIL, KANDY v. ABEYESEKERE 366
VANDERSMAGT v. SANGARAPILLAI 367
SEENA SOONA VANA & Co. v. ASSIGNEE OF INSOLVENT CASE OF SEGU MOHAMADU 369
MUTTUSAMI PILLAI et al v. MOHAMADU 373
VELAN v. RATNASINGHAM 375
WALPOLA v. COOKE 378
ADAICAPPA CHETTY v. THOS. COOK & SON 385
KARONISA v. SINGHO 410
DORASAMY v. FERNANDO 413
WIJEYSINGHE v. MOHAMED 417
THAMBYAH v. VANDERPUT 420
KING v. NERENCHA 423
PALANIAPPA CHETTY v. AZEEZ 425
ALLIS APPU v. ANDERSON 426
HORAN v. JAMES SILVA 428
MURUGESU v. MUTTUCUMARU 431
KING v. SUPPIAH 435
DANIEL v. RASIAH 438
FERNANDO v. ANDRAYAS 444
SUB INSPECTOR OF POLICE, CHILAW v. EREBINU 446
KING v. PERERA 449
HERAT v. PEIRIS 453
MARTHELIS APPU v. ANTONY FERNANDO 455
KING v. AMITH 457
BANDA v. THOMAS 461
PERERA v. FERNANDO 462
VELANTHAPILLAI v. HARMANIS APPU 467
HETTIARATCHI v. TERUNNANSE 469
DYSON v. KANAGAMMAH 473
RAN NAIDE v. PUNCHI BANDA 478
GRIGORIS v. ARNOLIS 481
KANDIAH v. ENDY SINGHO 483
AMBALAVANAR v. KANDAPPAR 485
DIAS v. PEIRIS 487
PERERA v. PERERA 489
DEWASUNDERA v. SINNATHANE 493
RAMANATHAN v. FERNANDO 495
CHAIRMAN, MUNICIPAL COUNCIL, COLOMBO v. SOERTSZ 501
EXCISE INSPECTOR v. PONNADURAI 508


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports