Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 60
 New Law Reports 
Title Page No.
KANDIAH v. VAIRAMUTTU 1
DEERANANDA THERO v. RATNASARA THERO 7
RAFIDEEN v. SIRISENA 15
KADER MOHIDEEN, S.P.K. & CO., LTD., v. NAGOOR GANY 16
VETHAVANAM v. RETNAM 20
SAMARATUNGA v. THE QUEEN 25
KANDIAH v. VILLAGE COMMITTEE OF ATCHUVELY 30
SABARATNAM v. KANDAVANAM 35
ABEYGUNAWARDENE v. DEONIS SILVA 40
THE SIYANE GANGABODA CO OPERATIVE STORE UNION LTD., v. AMARASEKERA 45
MOHOTTI APPU v. WIJEWARDENE 46
SOLICITOR GENERAL v. ABDUL CADER 49
ROMANIS v. SHERMAN DE SILVA & CO., LTD., 52
JARAKI v. GOONETILLEKE 58
THE VENERABLE BADDEGAMA PIYARATANA NAYAKA THERO v. THE VENERABLE VAGISVARACHARIYA MORONTUDUWE SRI NANESWARA DHAMMANADA THERO 61
PILLAI.K.P.P v. COMMISSIONER FOR REGISRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 64
ABEYSEKERA v. SOMAWATHIE ABEYSEKERA 66
KANAKASABAI v. CADER 68
PERERA v. KARUNATILLEKA 69
HENDRICK SINGHO v. WANIGATILLEKA 71
PERERA v. ASELIN NONA 73
ATTORNEY GENERAL v. SENERATNE 77
KANADARA KORALE CO OPERATIVE AGRICULTURAL PRODUCTION AND SALES SOCIETY LTD. v. LEKAMGE APPUHAMY 83
VYTHINATHAN v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION AND INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 85
WEERASINGHE v. KATHIRGAMATHAMBY 87
FERNANDO v. HOLLOWAY 90
ABDUL MAJEED v. RAJAPAKSE 92
KIRI BANDA v. BISO MENIKA 94
THE QUEEN v. NIMALASENA DE ZOYSA 97
NAGARATNAM v. JOHN 113
MEINONA v. UPARIS 116
DE SILVA v. AMARASEKERA 119
WIJESINGHE v. KULAWARDENE 121
THE QUEEN v. JINADASA 125
SENANAYAKE v. URBAN COUNCIL, GAMPAHA 127
CYRIL DE SILVA v. AZEEZ 130
COMMISSIONER OF INCOME TAX v. SRI LANKA OMNIBUS CO., LTD. 132
SHARIFDEEN v. RAHUMA BEEBI 138
DISSANAYAKE v. SIYANE ADIKARI CO OPERATIVE STORES UNION 140
ARANOLIS APPUHAMY v. DE ALWIS 141
SILVA v. ATTORNEY GENERAL 145
MUNICIPAL COUNCIL OF NEGOMBO v. BENEDICT FERNANDO 157
THE QUEEN v. MARTIN SILVA 160
MUNASINGHE v. NELSON 166
CHATOOR v. THE GENERAL ASSURANCE SOCIETY, LTD., 169
SURASENA v. REWATHA THERO 182
PIR MOHAMED v. KADHIBHOY 186
PATHINAYAKE v. KANNANGARA 188
SOBITHA UNNANSE v. PIYARATNA UNNANSE 189
KULATUNGAM v. HUSSEIN 190
HERATH v. ATTORNEY GENERAL 193
FERNANDO v. EXCISE INSPECTOR OF WENNAPPUWA 227
MARSHAL PERERA v. ELIZABETH FERNANDO 229
GUNARATNE v. DEVARAJAN 233
ABDUL MANAFF v. LA BROOY 236
MARIMUTHU v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENT 239
COMMERCIAL BANKS ASSOCIATION v. THALGODAPITIYA 241
THE QUEEN, v. WILEGODA 246
LEELASENA v. NADARAJAH 253
SRI PANNALOKA THERO v. JINORASA THERO 256
ARUNASALAM PILLAI v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 259
PERERA v. ALWIS 260
BANDARA MENIKA v. DE SILVA 262
LAND COMMISSIONER v. JAYAWARDENE 265
SIRIYA v. AMALEE 269
SEEBERT SILVA v. ARONONA SILVA 272
VAJIRAWANSA THERO v. ABRAHAM SILVA 276
THE QUEEN v. SUNDERAM 281
PAUL PERERA v. PURASINGHE 283
MAHAFOOR v. GUNASEKERA 286
HANIFFA v. RAZACK 287
PELIS v. SILVA 289
SELLAMMAH v. ATTORNEY GENERAL 291
ATTORNEY GENERAL v. AMARADASA 294
SEDIRIS APPUHAMY v. JAMES APUUHAMY 297
NANAYAKKARA v. FALEEL 304
KALANDANKUTTY v. WANASINGHE 307
BEERAN v. MINISTER DEFENCE AND EXTERNAL AFFAIRS 308
THE QUEEN v. TENNAKONE MUDIYANSELAGE APPUHAMY 313
SALGADO v. CHAIRMAN 328
GIRIGORIS v. MARIA NONA 330
ABRAHAM SINGHO v. ELIAS 332
ATTORNEY GENERAL v. GUNASEKERA 334
BRAMPY APPUHAMY v. MENIS APPUHAMY 337
EDWIN v. DIAS 340
LUINONA v. GUNASEKARA 346
DHARMAWANASA THERO v. UKKU BABDA 350
KARUNADASA v. ABDUL HAMEED 352
SOMASENA v. KUSUMAWATHIE 355
COMMISSIONER OF INCOME TAX v. TRUSTEES OF THE ABDUL GAFFOOR TRUST 361
PODIHAMY v. JAN SINGHO 379
USOOF v. NATIONAL BANK OF INDIA, LTD. 381
MANICKAM CHETTIAR v. MURUGAPPA CHETTIAR 385
COORAY v. SAMARASINGHE 389
SENEVIRATNE v. DEEN 392
SINNATHANGAM v. MEERAMOHAIDEEN 394
NOORBHOY v. HUSAIR 398
KARUPPAN MUNIYANDY v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 403
HENDRICK SINGHO v. WANIGATILLEKA 404
In re ANULAWATHIE PERERA 407
APPUSINGHO v. LEELAWATHIE 409
PONNIAH v. PONNIAH 415
WILBERT v. INSPECTOR OF POLICE 419
ARUMUGAM v. VIJAYARETNAM 420
JAYAKODY v. PEDRIS 422
BALAKRISHNAN v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS. 424
SAIBO v. AMEEN 426
BULATSINGHALA v. FERNANDO 428
VANDER POORTEN v. GOVERNMENT AGENT 433
DIAS v. EASTERN HARDWARE STORE, LTD., 439
VETTIVELU v. WIJEYERATNE 442
ARUNASALAM DHANUSKODI v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 444
WILLIAM APPUHMY v. S. I. POLICE 446
SIRIMALIE v. PINCHI UKKU 448
PREMADASA v. ASSEN 451
THE QUEEN v. ALPIN SINGHO 455
WIJEWARDENE v. LENORA 457
ATTORNEY GENERAL v. SIVAPRAGASAM 468
MATALE ASGIRI PALLESIYAPATTU CO OPERATIVE SOCIETY v. PERERA 473
CHARLES v. JUSE APPU 474
FERNANDO v. WIJESIRI 476
GUNAWARDENE v. SAMARAKOON 481
THAVATHURAI v. ROCHAI 488
NANAYAKKARA v. PABLIS SILVA 490
AIYADURAI v. KATHIRASIPILLAI 493
PUSWELLA v. COMMISSIONER OF INCOME TAX 497
SIRIWARDENA v. KARUNARATNE 501
THE QUEEN v. RUPASINGHE PERERA 505
GUNAPALA v. HIGH LEVEL ROAD OMNIBUS CO., LTD. 516
PUNCHINONA v. HINNIAPPUHMY 518
ROYAL INSURANCE CO., LTD. v. NAVARATNAM 520
IN RE B. S. LIYANE ARATCHIE 529
KIRIHAMY v. SADI KUMARIHAMY 532
RAMASAMY PILLAI v. COMMISSIONER FOR REGISTRATION OF INDIAN AND PAKISTANI RESIDENTS 534
VISVAVERNI v. MURUGIAH 541
PERERA v. RAJAKULASINGHAM 545
SAMUEL v. DE SILVA 547
BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO., LTD v. THE ATTORNEY GENERAL 553
WIJEGOONETILLEKE v. WIJEGOONETILLEKE 560
DEWANDARA v. FERNANDO 562
ELIAS v. JOSEPH 566
CHARLES BAGLIN LTD. v. LETCHUMANAN 570
MAJEED KHAN v. GOVERNMENT AGENT 573
SUNIL HAMY v. WIJESEKERA 575


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports