Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 7
 New Law Reports 
Title Page No.
FERNANDO v. SILVA 1
SILVA v. SINNO APPU 5
MENIKA v. DISANAYAKA 8
MUDALIHAMI v. PUNCHIRALA 10
THE ANGLO ORIENTAL FURNISHING COMPANY v. SAMARASINHA 12
PANIS APPUHAMY v. SELENCHI APPU et al 16
WIJESINGHE v. PAULICKPULLE 19
COLURAAD v. ROGEE 20
TREABY v. BAWA 22
KADIJA UMMA v. MEERA LEBBE 23
CROOS v. DE SOYSA 32
EMALISHAMY v. EGO APPU 38
TAMBY SAIBU v. JAYASEKERA 42
ANTHONISZ v. BARTON 43
KING v. KANJAMANADAN 52
ATTORNEY GENERAL v. DE MEL 70
LUCIA GUNERATNE v. DE ALWIS 76
BRODIE v. ATTORNEY GENERAL 81
NAGUDA MARIKAR v. MOHAMMADU 91
KING v. HENDRIC SINHO 97
DINGA v.HAPUWA 100
PUNCHIRALA v. APPUHAMY 102
DONDRIS v. KUDATCHI 107
DIAS v. ELLIS 112
RE APPICATION OF VELLAVARAYAM, V.C. 116
DE SILVA v. THOMIS APPU 123
BELL v. SENANAYAKA 126
KARUNARATNE v. BOTEJU 127
GEORGINA v. ENSOHAMY 129
CASIE CHETTY v. MENDIS 131
KATHERINA v. JANDRIS 133
SILVA v. GIMARAH 135
SINNATAMBY v. NALLATAMBY 139
CARPEN CHETTY v. MAJIDU 145
FERNANDO v. FERNANDO 147
SUPPIAH v. THAMBIAH 151
ASANA MARIKAR v. LIVERA 158
DANIEL v. SARANELIS APPU 163
PERERA v. PERERA 166
RANAWANAGEDARA MUDIYANSE v. MUNICIPAL COUNCIL, KANDY 167
RE ESTATE OF BOPEGAMAGE PRANSAPPU OF KUMBALWELA, DECEASED 170
PERERA v. PERERA 173
JONKLAAS v. SILVA 181
SILVA v. SILVA 182
VIGORS v. DE SOYSA 193
SILVA v. KIRIGORIS. 195
WIJEYEWARDENE v. APONSO 198
UKKU BANDA v. UKKU BANDA 205
SERASINGHA v. IBRAHIM SAIBO 208
FERDINANDIS v. DON DAVITH 216
GUNERISHAMI v. GUNATILAKA 219
PERERA v. SILVA 222
HALLOCK v. BANDAPPU 225
DE ZILVA v. CASSIM 230
ATTRONEY GENERAL v. KUDATCHY 235
SAIBO v. JAMES APPU et al 239
APPUHAMY v. HUDU BANDA 242
ISMAIL v. SILVA 245
SEDOHAMI v. MAHOMADU ALI 247
NEINA MARIKAR v. CEYLON STANDARD PRESS COMPANY, LIMITED 251
PERERA v. CHINNIAH 257
FONSEKA v. PEIRIS et al 262
ALWIS v. JUANIS APPUHAMI 266
PONNAMPALAM v. APPUKKUDY 273
DE MEL v. DHARMARATNE 274
SAMINATHAN CHETTY v. SILVA 279
MIRANDO v. KIDURU MOHAMADU 280
DEMMER v. GUNAWARDANA 286
COSTA v. SINHO 287
NUSSERWANJEE v. FIELD 290
SILINDU v. AKURA 296
GUNARATNE v. HAMINE 299
DINGIRI APPUHAMY v. SIYATU 304
BANDARANAYARA v. SOYSA 305
GOVERNMENT AGENT v. PERERA 313
NOORBHOY v. THE FEDERAL MARINE INSURANCE Co. 321
HINNIAPPU v. HENDRIS 326
COORE v. ALLIS APPU 327
NICHOLAS APPU v. KURUAYYA 328
SILVA v. ABERAN 330
AMADORIS v. NENDA 333
KARUNARATNA v. KIRA. 335
TIKIRI MENIKA v. DEONIS 337
KANAPPA CHETTY v. WALATHAPPA CHETTY 339
RAMAN CHETTY v. ABDUL RASAC 345
SUBERAT MENIKA v. BARON 348
PUNCHINONA v. ELIAS APPU 351
BILINDA v. UKKU 353
RANGHAMI v. KIRIHAMY 357
SILVA v. SOYZA. 360
RAMSAY v. PATHUMMA 362
RANKIRI v. UKKU 364
KING v. MANIKKA PODI 373
SANSONI v. SAMSON 376
SITTRAVELU v. SINNETHAMBY 379
KARUNARATNA v. RAPIEL 380
REID v. KIRIWANTI 383


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports